Ниски температури и крави

0

На всички ни е известно, какви са резултатите от престоя на кравите на високи температури. Най-вероятно, това завършва с топлинен стрес. Оптималният температурен обхват за живот при млечните крави е от 0 до 20°C.
Учените от Университета в Гисен са изследвали влиянието на студените температури върху „работата“ на млечните крави. Наблюденията са направени на 39 крави  от породат Холщайн ,отглеждани в института.

Външна температура до -16 ° C

Кравите  се отглеждат върху дебела постеля. Средногодишният добив на мляко от всичките опитни животни е 10 434 кг. Външната температура, по време на периода на наблюдение от 60 дни е паднала до -16°С само за един ден, като най-ниската температура за повечето време е била около -8°С. По време на периоди с под-нулеви температури, не са идентифицирани неблагоприятни ефекти върху здравето на кравите или върху техническите функции на обора и техниката на доене.

Приема на фураж

При високи температури, кравите ограничават приема на фураж за облекчаване на термичния стрес. Следователно при ниски температури се очаква по-високия прием на фураж да осигурява енергия за генериране на топлина. Въпреки това, в експеримента се наблюдава само лека тенденция на увеличаване приемът на фураж, който е бил малко по-висок при минусови температури, отколкото при най-високите температури през лятото.
Освен това, кравите с повече лактации, поемат повече храна – около 51.4 кг, докато тези с по-малко лактации – около 44.6 кг.

Преживяне

Продължителността на дневното преживяне на изследваните 39 животни, при минусови температури”  е средно 571 минути за 60-дневната оценка и по този начин е значително по-висока в сравнение с други стада. При нормални температури, средното време за преживяне е  около 500 минути. Изненадващо е, че младите крави са имали по-дълъг период на преживяне – около 600 мин на ден, отколкото по-старите крави – 565 мин на ден. По-голямата част от времето, старите крави дъвчат по-дълго, защото поглъщат по-голямо количество храна, поради обемния си стомашно-чревен тракт.

Среден добив на мляко при различни температурни условия .

Средният дневен добив на мляко през периода на изследване, по време на най-ниските температури е 33,3 кг. В останалите два периода дневният млечен добив е бил с 0.7 кг по-висок. При младите крави ефектът от ниската температура е малко по-изразен, отколкото при старите крави. Когато е най-студено, юниците дават  0,8 до 0,9 кг мляко на ден по-малко, отколкото при по-високите температури. При старите крави влиянието на студения климат е по-ниско, а разликата в добива на мляко е съответно 0,5 и 0,6 kg, в полза на по-високата температура.

Трябва ли да се направите нещо?

Не много: През зимата едрия рогат добитък е толерантен към студа, поради самостоятелното производство на топлина с висок добив на мляко и през зимния период. Студът и прекомерната влажност в обора трябва да бъдат предотвратени. В зоната за почивка е важно да се осигури суха, дебела постеля. Тръбите за вода и поилките, трябва да са проектирани така, че да са защитени от замръзване. При температури под -15 ° C, обаче, има проблем с работата на използваната техника. При температури под -20°C, дори доилния робот или селекционната врата замръз-ват. Използването на  завеси,  може да  регулира до известна степен силата на вятъра. В най-добрия случай, тези системи за защита от вятър, могат да се контролират от метеорологични датчици. Доилният робот може да  да се нагрява чрез подвижен нагревател. В зоната на движение фекалиите и урината могат да замръзнат. Докато температурите са в диапазона минус, това не е голям проблем, опасно е, когато се размразява и става хлъзгаво.

 Заключение

Студените температури нямат, кой знае какво влияние за намаление млякото и производителността на кравите.  Кравите са студоустойчиви, при условие, че са здрави и защитени от вятъра и влагата.

Университета в Гисен-екип под ръководството на проф. Д-р Стефен Хой

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР