Наредба – ферми в планината

1

В Държавен вестник бр.16 от 22.02.2019г е публикувана НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА В ПЛАНИНСКИТЕ И ДРУГИТЕ НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ РАЙОНИ

. С наредбата се уреждат условията и редът за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони. Тази Наредба е много интересна и важна за хората, които живеят и имат животни в планината. Промени почти няма с изключение на чл.12  (3) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2019 г.)- Списъкът на породите по ал. 2 се изготвя от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) и се утвърждава от министъра на земеделието, храните и горите.

(4) Породната принадлежност на животните по ал. 2 се удостоверява: за племенните животни – със сертификат от развъдните организации, заверен от ИАСРЖ; за стоковите животни – с удостоверение, издадено от ИАСРЖ.

Както казахме в тази Наредба няма промени освен чл.12 /3/ но има изисквания спрямо производството и реализация на хранителни продукти и използването и заплождането на овцете.Прочетете, припомнете си я.

Чл. 9. При извършване на директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход до краен потребител стопанствата от планинските и другите необлагодетелствани райони изпълняват изискванията на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 84 от 2010 г.).

Чл. 11. (1) Заплождането на животните трябва да протече в оптимални срокове, без да се затруднява отглеждането на приплодите и да се осигури оптималното им развитие.

(2) При естествено покриване трябва да се използват мъжки разплодни животни, показвали отрицателни резултати при изследване за туберкулоза, бруцелоза, ензоотична левкоза, лептоспироза и инфекциозен ринотрахеит за бици, бруцелоза и заразен епидидимит за кочове и бруцелоза за пръчове. Тези животни могат да се използват максимум две последователни години в едно стадо с цел избягване на стихийното родствено покриване.

(3) Мъжки разплодни животни, които не отговарят на изискванията на ал. 2, не трябва да бъдат допускани в стадо с наличие на женски животни.

(4) За изкуствено осеменяване и естествено покриване се използват само мъжки разплодни животни, вписани в Националния регистър на мъжките разплодни животни в съответствие с чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

1 КОМЕНТАР

  1. За идиотския член 11.(4) писах преди десет години в блога. “Радвам се”, че все още е забранено да заплождаме с невписани в несъществуващ регистър животни. 😀

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here