Бедни ли са бедните

0

Концепцията на така наречените бедни, изглежда абсурдна, но в комбинация с отглеждането на  животни, се търсят решения за борба с бедността и изостаналостта в бедните региони на света. Китай и Индия са най-добрият пример за това, как да се използва  енергията от  изпражненията на животните.

В развиващите се страни, но най-вече в Сахарска Африка и Южна Азия, селските райони и отдалечените от градските райони  квартали, често не разполагат с преки връзки с националните електрически мрежи, което значително се отразява на нивото на бедност този регион.
Все повече и повече в тези държави се мисли, как да се избегне енергийния капан, като се използва оборския тор. Превръщането на  животински тор в биогаз предлага начин за използване на възобновяем източник на гориво за над един милиард души –  предимно за вътрешна употреба, като им се предостави достъп до евтина, надеждна и устойчива енергия. Този подход вече се използва широко в Индия и Китай.

В периода от 2003 г. до 2013 г. в Китай са се построили милиони малки инсталации за биогаз за домашна употреба, на базата на изпражненията на птици и говеда. Тези изпражнения обаче осигуряват светлина, топлина и енергия. Има и по-големи инсталации за биогаз с дневен капацитет 18 000-60 000 кВтч.
До 2003 г. Индия е инсталирала около 3,4 милиона фамилни реактора за биогаз в различни части на страната, а през 2015 г. вече броят им  е над четири милиона.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here