Преход към месодайно говедовъдство. Какво да се прави. Размисъл

През последната година, съгласно статистиката, има увеличение на т.н месодайни крави или по скоро крави с бозаещи телета – от 60 000 до 90 000 бр.
Ако някой си мисли, че за две години сме създали месодайното говедовъдство, просто се лъже, това са ферми и животни от млечното направление, които не могат да отговорят на новите изисквания.

Всичко това е съвсем нормално, защото изискванията в сектор мляко се увеличават от година на година. Влезе в сила модул “Мляко” и   регистрация по чл.137.
По Закон, ферми не спазили тези условия,  нямат и право да продават мляко. От две години е в сила и доказване на продукция, което е трудно за някои.

За да спасят „кораба”, както се казва, някои фермери преминават на другия бряг – месодайното говедовъдство. Всичко това е изпълнено с много нерви, труд и лавиране. За да имаш месодайни животни, трябва да ги отглеждаш в друг животновъден обект. Значи трябва да го откриеш. Направо си е ходене по мъките, ако имаш два прилични обора в един обект. В единия гледаш сто дойни крави, а другия е празен, защото не можеш да вкараш месодайни животни.
Хората се оправят, но те си знаят как.
Освен това не можеш да сменяш предназначението на фермата от мляко за месо, до изтичане на този програмен период.

Всичко това се прави сякаш по първа сигнална система. Никой не си задава въпросът,  дали екстензивното отглеждане на добитък изобщо е печелившо?

Трябва да се знае, че  екстензивното животновъдство (поддръжка) не е равносилно на екстензивно производство. Увеличаването на глобалната популация на животните и прекомерната им концентрация в определени ситуации е заплаха за околната среда. Това обаче едва ли важи за у нас.

Положението в повечето европейски страни е подобно. Нестабилна ситуация на пазара на мляко. Свръхпроизводството на мляко и по-ниските изкупни цени  не позволяват развитието на интензивно млекопроизводство и увеличаването на кравите  с висока млечност, както и изплащане на заеми. Каква е алтернативата за стопанства, които са запазили млечни крави до момента и няма да издържат на конкуренцията в млечния сектор.  Става дума за фермери, които досега не са взели решение да вземат заеми за: изграждане на нови модерни, открити “добре поддържани” обори, оборудвани с доилни зали или за закупуване на високопродуктивни  породи. Разходите за хранене и поддръжка са все още най-високият процент на разходите за добитък.

Алтернативата е в посока за производството на  месо.

Такива стопанства следва да обмислят алтернативата за превръщане на стадата в широкообхватна посока за използване на месо. От тук следва прилагането на най-добрата технология в зависимост от климата, от пасищата пък и ако искате и от пазара. Също трябва да се изясни породата или кръстосването с няколко породи. Че трябва да месодайни това е ясно.

Минуси

При екстензивно животновъдство,  трябва да се обръща внимание и на минималните изисквания за отглеждането на такива животни, по отношение осигурена площ за паша, за лежане, водопой, размер на стадото. При спазване на всичко това, ще имаме предимствата при отглеждане при пасищни условия

  • благоприятен ефект върху развитието  животното (по-добър метаболизъм);
  • повишава устойчивостта на животните към болести;
  • допринася за по-доброто развитие на младите животни;
  • влияе върху по-доброто развитие на репродуктивните органи, увеличава репродуктивната способност;
  • удължава периода на използване и ефективността на едрия рогат добитък;
  • намалява разходите за поддръжка;
  • влияе върху лекотата на отелване.В крайна сметката „картинката” ще стане ясна, след като всеки фермер „завърти” един цикъл.
    Нашият съвет е – бързайте бавно.  Консултирайте се с фермери, които имат голям опит в това направление. Консултирайте се с науката. Консултирайте се с фермерите от района на Сандански – те знаят всичко за пасищното отглеждане.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here