Франция: жените фермерки се опитват да стъпят на крака

0

Материалът е част от доклада за жените в европейското селскостопанско производство изготвен от организация на френските фермерки. 

Свързани статии:

Земеделието ще стане ли „Женско царство”

Жените са голямата забравена група в селскостопанските политики, но те представляват повече от една трета от земеделските производители във Франция. Ето защо, трябва  да се популяризира въпросът за равенството между половете в селскостопанския сектор. Броят на жените в професията се увеличава, тъй като жените представляват 41% от работещите в селскостопанския бизнес.  Повече са жените, които предприемат стъпки в биологичното земеделие и форми на производство, като доставчици в малките вериги.

Секторът не се интересува от насърчаване на равенството. Това, което го притеснява, е цената на млякото, заплатите, икономиката и т.н. Има много области, в които равенството между половете може да се подобри, така и в сектора на селското стопанство, включително физическия труд, собствеността върху земята, равното заплащане и съответно представителство в органите за вземане на решения.

 Жените, земеделски производители, са по-засегнати от изолацията, отколкото мъжете. Тази забележка подчертава необходимостта от конкретни мерки за подкрепа на жените в селското стопанство. Участието на жените в органите за вземане на решения, се счита за едно от основните средства за насърчаване на въпроса за жените в селското стопанство в политическия дневен ред. През 2013 г. с Указ, подписан от министър на земеделието и храните, се наложи баланс между половете в списъците на кандидатите в земеделските камари. Въпреки това, позициите към властта, остават до голяма степен затворени за жените. Понастоящем жените, които председателстват селскостопански камари, са само четири.

Друга важна стъпка към подкрепата на жените земеделски стопани беше въвеждането на статут на “съпруга на съпруг фермер” във Франция през 1999 г.

“Тази реформа даде известно признание на жените, работещи на заден план толкова дълго време. Преди това партньорките на фермерите, не означаваха нищо на фермата. Сега те имат статут. Въпреки статута на “съпруга”, някои жени продължават да работят без правен статут, (между 2000  и 5000 бр. ). Тези малки стъпки обаче не са пренесени на европейско равнище. Въпросът за равенството между половете, рядко се среща в Общата селскостопанска политика (ОПР), която понастоящем се договаря в Брюксел. В новата ОСП няма нищо за жените, нищо. Предложените мерки, като например диференцирана подкрепа за жените, които са изправени пред едни и същи  трудности с мъжете. Има неща, при които ОСП може да даде тласък на позицията на жените в селското стопанство, което също ще бъде от полза за мъжете – казва една от лидерките на селските жени Гайн Начи.

В Европейския парламент, въпросът за положението на жените в бъдещата ОСП все пак е засегнат. Парламентарните комисии за селско стопанство и развитие на селските райони (AGRI) и правата на жените и равенството между половете (FEMM) призоваха за интегриране на равенството между половете в бъдещата ОСП. Понастоящем това предложение не е включено в предложението на Комисията за новата политика.

бюлетин на ЕС

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here