Стартира геномния проект Fleckvieh

0

Четейки подобни публикации, няма как да не се притесни човек, че някои наши идеи, са все още  идеи, а други ги реализират.
Става дума за едно предложение, относно започване селекция, по генотипа на майките от нашия селекционер Тодор Арбов, работещ в Канада.
НСГБ също одобри тази идея, включи я в програмата си за работа и я внесе преди две години за обсъждане.
За съжаление сме все още на изходна позиция.
Може би с тези въпроси по-задълбочено трябва да се занимава Съвета по генетични ресурси. Трябва да се прецени дали трябва да се отделят средства за доказване на бащинство или не трябва да се дават за генотипизиране на определен брой животни. Трябва да се изчисти и въпроса по отношение възможностите на ДНК лабораторията и ако е необходимо, а то е да се закупи още оборудване.
Какво правят хората.
Най-образно казано, влагат в експерименти и наука 5 млн евро, за да спечелят след време фермерите 50 млн евро.

Преди няколко дни в Бавария стартира т.н  геномен  проект Fleckvieh с отговорник  Баварският държавен изследователски център за земеделие (LfL) .

Основните цели са по-нататъшно подобряване на здравето на едрия рогат добитък и на генетичната оценка. В допълнение към обичайния тест за производителност и оценка на развъдната стойност, проектът включва допълнителни здравни характеристики на 80’000 сименталски крави, включени в проекта, и ги оценява заедно с техния генетичен профил.  В резултат на това здравните характеристики трябва да получат значително по-голяма тежест при селекционния подбор.
– С фокуса си върху здравето на животните, проектът ще даде отговори на настоящите предизвикателства и ще допринесе значително за устойчивото, конкурентно и социално прието животновъдство – казват изпълнителите.

Проектът, озаглавен “FLEQS”, е с продължителност три години и струва общо 5,1 милиона евро. Министерството на земеделието също ще окаже помощ в размер на 1,5 милиона евро. Активно участие в проекта вземат развъдните асоциации  на Fleckvieh и центровете за осеменяване в Бавария. Според министерството, животновъдството е гръбнакът на селското стопанство в тази провинция.

В Бавария половината от всички приходи от продажби на селскостопански продукти идват от секторите на млякото и говеждото месо. Приблизително в 29 000 ферми в Бавария се отглеждат  3,1 милиона говеда, от които 1,15 милиона млечни крави, като породата Fleckvieh доминира с дял от 80%. Освен това в баварските развъдни  асоциации се контролират  16 500 ферми с 830 000 говеда.

Целите на FLEQS са:

– да се повиши качеството на прогнозата  на  развъдните стойности

– разглеждането  на нови признаци, като здравни характеристики (мастит,плодовитост, метаболизъм), констатации за копитата, поведение на животните и характеристики на хуманното отношение към животните.

– разработване на инструменти за управление и помощни средства за подбор. които подпомагат развъдчиците на Fleckvieh в управлението на земеделските стопанства и по този начин допринасят за конкурентоспособността на селското говедовъдство в Бавария.

Източник: “FLEQS”, LfL

Fleckvieh/ Симентал / е порода говеда с двойно предназначение, подходящи за производство на мляко и месо. Тя е създадена  в Централна Европа през 19 век от кръстосване на местни крави със  сименталски говеда, внесени от Швейцария. Днес броят на сименталските крави в света е над  е 41 милиона животни исе нарежда навторо място след Холщайна.

Повече за Симентала може да прочетете на този адрес:

Симентал, породата за мляко и месо

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here