Породата Sură de Stepă

0

През последните години нашите животновъди, дори взеха да залагат коя ще е следващата автохтонна порода. Всъщност, всичко си е съвсем да се съчетае бизнес и опазване на изчезващите породи. Не си мислете, че в другите европейски държави нещата са по-различни. Следвайки пътя на българските и европейски колеги, развъдчиците в Румъния успяха да открият малкото останали живи екземпляри на една наистина изчезваща порода – Sură de Stepă

Румънската национална агенция за животновъдство обявява, че е одобрила консервационната програма за старата порода Sură de Stepă. Опазването на степната порода ще бъде постигнато чрез прилагане на набор от организационни мерки и използване на научни методи и техники с практическо приложение в стопанствата, участващи в програмата за опазване на породата. 
Целта на консервационната програма на породата е да се запазят и избегне загубата на гените на тази местна порода, устойчива и приспособена към специфичните за Румъния геоклиматични условия.

Предвижда се и непрекъснато увеличаване на броя на чистопородните животни, за да се избегне рискът от инбридинг.

Днес от породата Sură de Stepă има само 30 крави с познат произход, като породата е  критично застрашена от изчезване,  Румънските животновъди, които отглеждат крави от тази порода, ще се ползват от обвързаното, като сумата на тази субсидия през 2018 г. е  291 евро за глава животно=1359 леи /  и компенсаторни плащания на стойност 200 евро, предоставени за ангажименти по отглеждане на селскостопански животни от местни породи в опасност от изчезване.

Тази примитивна порода е била разпостранена в цяла Румъния, с изключение на Карпатския регион, където вероятно е била разпространена друга примитивна. Млякото на Sura de Stepa превъзхожда другите породи поради липса на левкоза и туберкулоза, а мъжките, които не се използват за разплод, могат да се използват за работа.

Поголовието на породата Sură de Stepă в чиста състояние, наброява 51 глави от които: млечни крави – 30 глави; бременни юници – 2 глави; женски подрастващи -9, мъжки – 8 и 3 мъжки за угояване. За всяко животно от тази група има  данни за продуктивност, родословие и съответните измервания. Интересното е, че кравите се заплождат изкуствено и се ползва спермата на пет бика, което означава, че селекционерите са си свършили добре работата.
Развитието на тялото на кравите в породата ги поставя в средната група: крави 400-450 кг. Теглото при раждането на телето е 27-30 кг. В периода на растеж лесно се постига прираст  от 500-700 грама дневно. Средната продукция от мляко на лактация е 1200 л със съдържание на мазнини 3.8-4.5%.
Да им е честита на румънците новата, стара Sură de Stepă.

Развъдчици – с тази дума напоследък се назовават животновъдите в много страни. Вероятно е продиктувано от това, че според някой, овцевъд или говедовъд е неприлична, лоша или унизяваща дума. Би трябвало да е точно обратното. Обществото да се гордее със своите говедовъди и овцевъди, защото благодарение на техния труд, масите вече на много места са пълни с вкусни продукти, предоставени им именно от тези животновъди – вече РАЗВЪДЧИЦИ.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here