Пъзелът наречен “коопериране”

0

По време на Общото събрание на Асоциацията за развъждане на месодайните породи говеда в България, бе дискутиран и въпроса по отношение на кооперирането. Повечето от присъстващите дадоха да се разбере, че това е все още извънземна тема за да може да се коментира в сферата на информацията, а за сега са само сладки приказки.

Кооперирането – все още хипотеза 

За нас също е трудно да вземем позиция, и затова ще споделим само, какво знаем за кооперирането в говедовъдството.
Преди известно време посетихме фирма Семекс в Канада. Посетихме доста техни развъдни организации. В антрето на всеки офис ни посрещаше един голям пъзел, който все още не беше запълнен. Канадците ни казаха, че по този начин подсказват на своите фермери, че пъзела трябва да се нареди /разбирай кооперацията / за да бъдат всички добре.
Второто, което искаме да ви представим, това е Програмата, в която влизат румънските земеделци. Какво е дадено за пресата, след проведената скоро конференция по този въпрос:
Темите, обсъждани по време на конференцията, бяха фокусирани върху представянето на дейностите по проекта и показателите за резултатите, като създаването на 19 местни офиса на национално ниво, кампании за насърчаване на принципите на асоциацията на фермерите за създаване на асоциативни форми и изготвяне на бизнес планове.
Също така бяха представени конкретни мерки за подпомагане на земеделските производители в рамките на този проект: подготовка на документация за създаване на кооперации и групи производители, информация за наличните фондове за развитие и насоки при изготвянето на заявления за финансиране, изготвяне на бизнес планове, подпомагане на маркетинг на продукция, технически, правни, финансови консултации, както и учебни посещения.
След срещата бяха набелязани важни идеи за бъдещето на земеделските производители: необходимостта от свързване, изграждане на местни/регионални преработвателни единици, необходимостта от сертифициране на продукти като “планински продукти”, поддържане на младите фермери и др.
Може пък и да стане нещо.
Ще наблюдаваме, как се развиват нещата при съседите.

Михаил Михайлов

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here