Мнението на специалиста

0

За да сме в „час”, трябва да си сверяваме часовниците със специалистите. Не винаги техните отговори ще ни задоволят и бъдат образ на нашето мислене. Въпреки това, трябва да ги изслушваме, да си направим необходимите изводи и да имаме едно на ум. Днес ще ви предложим вижданията за говедовъдството на Петър Жировицки –директор на чехската компанията Brunnthaller – CS. Основният фокус на компанията е внедряване на технологични системи, предназначени предимно за механизация на работата в животновъдството. Част от тяхното оборудване, като транспортьори и вентилационни системи, често намират приложение в много други индустрии.

Петър Жировицки – Във всички Европейски страни, се стремят да постигнат стандартите за добива на мляко. Сега стопанствата си поставят за цел да увеличат добива на мляко на крава до 8-10 тона годишно. Нашата компания се занимава с поддръжката на едър рогат добитък, ние не само доставяме животни, но и  осигуряваме технология за тяхното отглеждане.
Повечето от старите помещения вече не са подходящи за отглеждане на млечни стада, но тези стари обори не трябва да се разрушават, по-добре е да се възстановят и модернизират за отглеждането на младите животни.

За млекодайното стадо трябва да построите големи обори с ширина най-малко 35-40 метра и дължина най-малко 100 метра, където можете да поберете 400-500 глави.

При такава сграда обаче, доилните помещения често се превръщат в проблем: необходимо е да се гарантира, че доенето ще се извършва напълно в рамките на час и половина.

С такива изисквания класическите доилни зали като „тандем“ и „рибена кост“ са вече за миналия век, сега вече само „каруселите“ или автоматичните доилни системи са от значение.

Трябва да кажем довиждане и на вързаното отглеждане на кравите.
В Европа е точно обратното – максимум 20% от кравите са още вързани. Сега в източната част на Европа, дребните земеделски производители съставляват по-малко от половината от общия брой производители.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here