Кафявото Швейцарско говедо – без бели петна

0

Нашите Кафяви асоциации, сигурно знаят за тези нови изисквания, така че, занапред без бели петна .

На проведеното съвсем скоро събрание на асоциацията на Кафявото Швейцарско говедо за Швейцария, бе обсъден един много важен въпрос, свързан с породата. Кафявите животни, които имат твърде големи бели петна по кожата си, ще могат да участват в изложби, но не могат да спечелят никакви класове  или титли. Изключение правят белите петна по корема, бяла звезда по главата. Това ще се отнася  само за животни, чиито бели петна са по-големи от лист А5. Регламентът ще се прилага от тази година.

Постигнати са и международни споразумения в тази насока с организациите за кафявото говедо от Франция, Италия, Австрия и Германия. Те  искат да се движим в една и съща посока.

“Въпреки че тези животни нямат икономически недостатъци, ние не искаме да популяризираме бялото в нашата порода”, казва Грюненфелдер – президент на Braunvieh за Швейцария. За да научите повече за произхода на белите петна, такива крави и бикове вече са записани и декларирани в линейното им описание .

В Асоциацията мислят, че това “бяло” идва от някои кръвни линии от Америка внесени в Швейцария. „Тъй като в бъдеще ние ще „улавяме” такива животни при оценката, ще можем да определим точно кои бащи са отговорни за това явление”. От тази година има допълнителна декларация за честотата на грешките при потомството с бели петна. В Америка отивате една крачка напред: биковете от кафявата порода с бели копита са изключени от породата. Обикновено копитата на кафявия добитък са черни и е известно, че качеството на нокътя е по-добро от другите породи.
Що се отнася до белите нокти, това не е причина Braunvieh Schweiz да налага санкции” –  заключава президента Reto Grünenfelder.

Нашите кафяви асоциации вероятно знаят тези нови изисквания. Така че, без бели петна занапред.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here