ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР – с лично участие на министъра на земеделието, храните и горите г-н Румен Порожанов.

0

УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

 В Бургаска област, партньорството и съвместната дейност между браншовите асоциации в сектор „Земеделие” и Областна дирекция „ Земеделие” е насочено основно към съдействие за повишаване на ефективността в сектора, към устойчиво развитие на селските райони в нашата област, към решаване на наболели проблеми, към популяризиране на политиките на ЕС и РБългария.

В духа на това сътрудничество, с цел разясняване на принципите при прилагане на схемите за директни плащания на площ, на новите моменти в националната програма по пчеларство 2020 – 2022 година, и в съответствие с целите и приоритетите на дейността ни,  Министерство на земеделието, храните и горите и Областна дирекция „Земеделие“ Бургас,  организираме провеждане на

 ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР, 

 С лично участие на министъра на земеделието, храните и горите
г-н Румен Порожанов.


Поканени за участие  са зърнопроизводители, производители на плодове и зеленчуци, пчелари  и животновъди от областта.

 Теми и лектори  в семинара ще бъдат :

  • ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ – КАМПАНИЯ 2019
г-н Георги Праматаров – началник отдел „ИЗП“;
  • ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
г-жа Дора Ненова – директор на Д „ДПР“;

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО
  • Информация от проведените проверки във връзка с идентификацията на животните и регистрацията на животновъдните обекти –
г-жа Силвия Василева – директор на Д “Животновъдство“.

 

Като Ви уверявам, че Вашето участие е от съществено значение за семинара, най – учтиво Ви каня на

          Срещата –  семинар, която  ще  бъде проведена  на 19.04. 2019  г./ петък/

 в заседателна зала на втори етаж, Областна управа  град Бургас от 11:00 часа,

 

ул. „Цар Петър“ № 1.
С уважение :
Лидия Станкова
Директор ОД”Земеделие”

ОСТАВИ КОМЕНТАР