Говедата от породата ГАСКОН

0

През последните години в района на Ямбол са внесени  чистопородни крави от породата Гаскон. Преди няколко месеца, Асоциацията за развъждане на месодаййни породи говеда в България – АРМПГБ, защити развъдна програма, относно породата и започнаа работа с нея. Броят животните е вече над 400.

Оригиналното родно място на породата се простира от Централните Пиренеи до Гаронския басейн във Франция. Сега порода се среща в района на Гаскония в Югозападна Франция. Характеристиките на Гаскона, я правят особено ефективена порода при отглеждане на телетата, както при чистата порода, така и при кръстоските с нейно участие.

Броят на чистите крави във  Франция се движи от 23-24 000 броя. От тях регистрираните са 10 816. Възрастната крава тежи от 550 до 700 кг и е с височина над  135 см, биковете са средно със  145 см височина и тегло от 800 до 950 кг.

Кравите имат много добри качества като майки. Млечността е добра и осигурява добър растеж на телетата през бозайния период и те могат да реализират до 1000 гр средно дневен прираст, само от бозаене и паша. Телетата при раждане са със средна жива маса 39 кг. На 120 дневна възраст достигат средно 145-150 кг, а при отбиване на 210 дни – 225 кг.  Средно дневен прираст при угояване на ясла – е около 1370 г. Кланичен рандеман – 59 %.

Здравите копитата  позволяват на Гаскона да се движи на далечни разстояния, дори по върховете на пасищата в Пиринеите. Проучване показва, че Гаскон е животно с най-добра устойчивост на топлина. За да издържа на интензивна светлина, окото е защитено от гъсти клепачи. Единственото което трябва да им се осигурява, това е защитата от силни ветрове.

Стадото трябва да бъде жизнеспособно и да възстановява разходите си. Стадо, в което кравите са дълголетни, има възможност да продава юници, което  генерира и добавена стойност. Гаскон отговаря на това изискване, както и на семейства с голямо дълголетие – живеят до 15 години.
Първото отелване на юниците от породата е обикновено на възраст 30 – 34 месеца.. Живото им тегло при  заплождане е 350 кг. 75% от кравите имат интервал на отелване по-малък от 380 дни, което позволява производството на средно едно теле на година. Една трета от кравите имат междуотелен период от 350 дни.

Първата генеалогична книгата е започната официално през 1894 г. Двете отродия на Гаскон са  обединени в едно през 1955 г. Сега обаче отново са разделени.
В момента 330 мотивирани фермери – животновъди са обединени в асоциацията на Гаскона и отглеждат повече от 30% от общият брой крави. Заплождането се извършва по двата класически метода – естествено и чрез изкуствено осеменяване.

За да се консолидират характеристиките  на породата, 2/3 от младите животни прекарват летният сезон в зони на надморска височина от 1700 метра.  Породата Гаскон се разпространява постепенно в цяла Европа: Испания, Великобритания, Холандия и Чехия. Семената се изнасят всяка година в Южна Америка.

Govedovad.com

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here