Семинар организиран от НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО и ИНСТИТУТ ПО ФУРАЖНИТЕ КУЛТУРИ (ИФК) – ПЛЕВЕН

0

23 април 2019 г. (вторник)

 Място на провеждане:

 гр. Плевен, ул. „В. Левски” № 1 (бивша сграда на ОАПС), ет. 3, ст. 315

10.30 – 11.00 ч.    Регистрация на участниците и откриване
11.00 – 12.30 ч.    Технологични решения за поддържане и подобряване на естествените ливади и пасища
  Лектор:   Проф. д-р Анелия Кътова, Институт по фуражните култури                              (ИФК) – Плевен


12.30 – 14.00 ч. Създаване и използване на сяти пасищни тревостои
    Лектор: Проф. д-р Анелия Кътова, ИФК – Плевен

                                

14.00 – 14.45 ч.  Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г. 
Лектори: Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в гр. Плевен

        

14.45 ч.  Дискусия и закриване на семинара

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР