Дания – организация на млекопроизводството

1

 Да видим обаче какво става в Дания, как са си подредили къщичката ,както се казва по отношение на организацията на работата при млечните ферми. Поместваме част от доклада на Таисия Мортенсен-главен изпълнителен директор на отдел за инспектиране на фермите, Как работят днес млечните ферми в Дания. .

Говедовъдството на Дания

В средата на 20-ти век, какво представляваше една типична датска ферм: от полето се произвежда фураж /основно ечемик/ и паша, в оборите датски Червени крави и стадо свине порода датски ландрас. В помещенията крави са били държани на сенджири, доенето главно е ставало в гюмчета, след това мляко е изпраща в местната мандра в големи съдове за производство на световноизвестното масло Lurpak и нискомаслено мляко, за да се върне към фермата и да се използват като фураж за прасета.
След 50 години ситуацията се е променила драстично. Днес датското млечно говедовъдство има около 500 000 броя млечни крави. Около седемдесет процента са Холщайн (Holstein), останалата част включва Червено датско говедо, (Viking Red), Джерсей,, Червен Холщайн и кросбредни крави за повишаване качеството на млякото. В говедовъдните ферми се отглеждат от 70 до 2000 дойни крави в стадо, или средно по 160 млечни крави във фермата и при среден добив на мляко от крава по 10.300 кг.
Голяма част от успеха на млечната промишленост зависи от наличието на централизирана база данни за едрия рогат добитък и наличието на технология и консултантска помощ на всички земеделски производители. Нека разгледаме тези два аспекта по-подробно.

Централизирана база данни за едър рогат добитък
Всяка информация за всяка отделна крава в страната се внася в централизирана база данни. Списъка на лицата, които имат достъп до базата данни е достатъчно широк за да може данните да се използват ефективно.  Ключовият момент е въвеждането на достоверна и информацията. Наличието на всички видове информация за всяка крава от стадото позволява на отделните земеделски производители да вземат информирани решения при планирането на собственото си производство.
Консултантска помощ
В основата на планиранията и ежедневната работа, земеделския производител трябва да разчита на широка консултантска помощ. При поискване и в съответствие с необходимостта от подкрепа на земеделския производител може да получи помощ от експерти по въпроси като: приготвяне на фуража, изготвяне на дажби, репродукция, ръководене на фермата. Също така е възможно да се получи подкрепа от консултантите за качеството и контрола на качеството на млякото в рамките на националната програма за PCR откриване на мастит. Помощта може да се получи и по телефона. Също така, всеки консултант е готов да дойде до фермата, за да види какви са слабости и да предложи решения на проблемите.
В момента има няколко национални програми за подпомагане на земеделските производители, насочени към борба с мастит, намалява смъртността теле, подобряване на състоянието на копита, краката и вимета на животни, както и да се увеличи производителността на крави. Голямо внимание се отделя и по проблемите на дълголетието на кравите, лекота на отелване, репродукцията, самото отелване дори се стига до температурата на въздуха и животното. Все повече и повече фермери избират да се автоматизират възможно всички рутинни процеси на работа. Тези технологии са на разположение при нас. Тайната на успеха се крие в управлението на фуражите и по отношение на продължителността на живота и комфорта на кравите при отглеждането им.

Хранене
Много фермери знаят, че да компенсират разходите за храна,/ в Дания те стигат до 70% от цената на литър мляко/ основният въпрос – е не количеството на храната, а в тяхното качество. Невъзможно е да се подобри качеството на храната дори ако се използват скъпи минерални добавки, витаминен премикс и допълнителни концентрати, ако не се произвеждат качествени фуражи. Ето защо голямо внимание трябва да се обърне внимание на правилната агрономия и култура при производство на фураж, за постигане на оптимално качество.

 Дълголетието и комфорт на кравите.
С помощта на различни датчици, камери и етикети, както и доилни роботи се постига стандарт за млечната ферма.Мониторинг и анализ се провежда вече дори на равнище на отделните крави. Тези инструменти позволяват на земеделския производител да вземе бързо и информирано решение по отношение на проблемите, свързани с мастит, размножаване или заболявания. В допълнение, управителят на фермата получава своевременно информиране на потенциалните проблеми и има възможност да ги реши, преди да стане критична.
При всяко доене на млякото се взема пробата за анализ, но не само от гледна точка на качеството на млякото, но и от гледна точка за здравето и състоянието на отделните крави- нива на прогестерон в млякото предполага репродуктивния статус на кравата; наличие на млечни ензими (ензими), говори за здравето на вимето; нива на кетони и урея говорят за хранителния баланс на животното.

 

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here