3 част: Михаил Михайлов – Какво се случи през 2018 г в животновъдството

0

Списание “Агро & Пари” излиза веднъж месечно, като информира за промени в националното и европейското законодателство, касаещи българското земеделието; за практиките от опита на старите страни членки; за възможните схеми за държавни помощи, които предоставя европейското законодателство.
В първия брой на списанието Михаил Михайлов прави равносметка на изминалата 2018 г.
Govedovad.comМихаил Михайлов

НСГБ: Все пак, трябва да кажа, какво направи и нашата организация – Националния съюз на говедовъдите в България. Изготвихме Доклад с предложения за подобряване работата в говедовъдството. За съжаление всичко се предвижва много бавно. По-важните точки са започване работа по изготвяне Доброволна профилактична програма. Няма да минем без нея. Това е ясно. Другото ни предложение е разработването на индекс на разходите за производство на сурово мляко. С други думи, да се знае себестойността на суровото мляко. В Европа вече шест държави имат такъв индекс, включително Люксембург и Русия. Имайки тези цифри, нещата би трябвало да си дойдат на мястото. При голяма разлика в минус, по отношение на реалната цена, ще може да се задействат някои инструменти. Най-малкото, субсидиите или де минимиса ще бъдат разпределени правилно.
Другото ни предложение е, за намаляване на административния натиск. Нашите фермери получават най-големите стресове при кръстосаните проверки. Ами то кой вече не ги проверава – ДФЗ, Инспекция по труда, Разплащателна агенция, дирекциите по земеделие, ИАСРЖ, БАБХ, пожарна, РИОС, метрономи, еколози, защитници на животни, сега чакаме да се включат веганите. Те вече го направиха във Франция.
След проверките идва писането. Папките общо са сигурно повече от десет. Едва ли учениците от средния курс имат да пишат толкова домашни, колкото нашите фермери. По наши изчисления, месечно са необходими на фермера, да задели повече от 20 часа, за да си води стриктно документацията.
Направихме и предложение по отношение на селекцията. Използване ДНК анализите на майката, или както се казва, селекция по генотип на майката. Всичко друго, което се пише по развъдните програми за производството на бици, си е мит и трябва да слезем на земята и да правим това, което правят хората от нашата „черга“.
Имаме също предложения за подобряване ветеринарното обслужване на фермите, държавна помощ за изследване на определен брой проби фуражи, по същия начин схема за подпомагане за използване на сексирана семенна течност и ДНК анализ. Засега все още тези предложения не са сложени на масата на Съвета по животновъдство. Може би, едно от предложенията ни относно информационна система е изпълнено в частта си разплодни бици. ИАСРЖ пое ангажимента да поддържа регистър на всички бици използвани в България със съответната информация за тях. В разговор с директора г-н Георги Йорданов разбрах, че това вече е направено и предстой представянето на регистъра.

БАРИКАДИТЕ: Годината мина миролюбиво, почти нямаше фермерски протести. Все пак се проведоха два протеста, като последния на НОКА постигна успех и доста от справедливите им искания бяха изпълнени.

СУБСИДИИТЕ: Нажеженото „яйце“ на животновъдството. Тази година спорът беше основно около НАРЕДБА 3, в частта и задълженията на фермерите да докажат произведена продукция. Исканите количества са минимални, но въпреки това напрежението избухна поради липсата на такова изискване към автохтонните породи /от тази година и те ще имат тези задължения/ и неприемането на овчето и биволско мляко в някои райони на страната. В крайна сметка беше даден де минимис на ощетените, което пък от друга страна раздразни тези, които не получиха. По отношение даването на субсидиите, министъра отново си изигра картите блестящо. Парите се преведоха в сроковете, които той обяви и мина без напрежение. Всъщност човека си свърши работата за която му плащат, така че, аплодисментите да останат за него.

ОБЩЕСТВОТО: Това е една голяма тема, по която в другите страни се работи отдавна. Обществото определено е безразлично към живота и съдбата на фермерите. То е заливано в медиите от едни милиони, които получават фермерите и хич не му пука за тях. Обществото не знае, колко е трудно да си фермер, колко труд се иска за това. Отивайки на пазара Обществото тайно псува фермерите за високите цени на продукцията, а не знаят, че в болшинството си хората зад щанда са търговци. Фермерите веднага трябва да почнат работа за интегриране с Обществото, а медиите да спрат с раздаването на милионите. Всъщност кой топлят тези съобщения.

АНАЛИЗИТЕ:Разбирането на характеристиките на пазара изисква опит и постоянно актуализиране на информацията. Пазарът на животновъдна продукция е сложен и специфичен. Този пазар не е достатъчен, за да се знае. Необходимо е да се разбере и почувства.
Поради неотложните актуални въпроси, ежедневното вземане на решения и последващия контрол, фермера не винаги има време да обмисли стратегията си за бизнес развитие. Опитът и интуицията са добри помощници. Но колко по-надеждна може да стане позицията на фермера, ако решенията се подкрепят от обективните заключения на анализаторите относно промените, които се случват на пазара!
Ние нямаме професионални анализатори. Е, нека да не съм съвсем черноглед, през последните години с това се занимават две групи анализатори – Интели Агро и САРА. Това е светъл лъч, защото досега анализите се правеха от тези, които изпълняваха задачите. Разбирайте МЗХГ. Не зная дали е нормално, но ако и аз бях на тяхното място, щях да наблягам на свършеното, а негативите да не се появят в анализа. Другият слаб момент за анализаторите, е липсата на информация и статистика. Как да се прави анализ за индустрията животновъдство, като излизат само две справки месечно, съответно за млякото и месото. Справки в които всичко е събрано на едно място – например за млякото, общо се отчита овче, козе и биволско мляко… Освен това тази информацията излиза с големи закъснения. Още сме на публикация за месец ноември. В същото време Млечната обсерватория, обслужваща ЕС отдавна публикува резултатите за декември и за годината. Европейския млечен борд публикува Доклад за сектор мляко за 2018 г. Ние сме на справката за декември. Кога ще анализираме, кога ще предсказваме, кога ще планираме за новата година.
Голям недостатък в работата на този бизнес е липсата на анализи и то анализи на високо ниво. Как ще правим Стратегии, концепции и програми без анализи. Тук имаме и обратната страна. Защо са ни анализи. Ние сме толкова малък производител на мляко, че въобще не можем да застрашим ничие търговски интереси. Произвеждаме по малко от 1% от производството на ЕС. Зад нас са Кипър, Хърватска, Люксембур и Малта. С мъка все още задоволяваме собствените нужди от мляко и млечни продукти.  Тук трябва да падне един мит, който се носи в пространството – заливат ни с некачествени и с ниски цени млечни продукти. Който ходи редовно в магазините, може да се увери, че вносните млечни продукти са минимум с 10% по-високи от нашите. Единствено се появиха на наши цени и то след редукция, партида гръцко сирене, полски кашкавал и немски кашкавал. Относно качеството, при направените досега анализи, няма вносен млечен продукт да не отговаря на написаното на етикета. Имаше един анализ на масло. При една марка от внос, имаше разминаване в съдържанието на водата с втората цифра след десетичната точка. В същото време от десет наши масла, имаше само едно коректно, а в едно дори не можа да се разбере произхода на мазнините.
Въпросът ми – Защо са ни анализи, е просто една шега, която да предизвика създаването на аналитичен център, без който сегашния бизнес не може.
Михаил Михайлов
Изп. Директор НСГБ

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here