Топ статия: Брой крави – 2019 г.

0

Преди няколко дни Агростатистика издаде бюлетина “Селскостопанските животни в България към 1-ви ноември 2018 година“.
На фона на бедната  статистика по отношение на животновъдството, сякаш ни „засърбяха“ ръцете да напишем нещо по публикуваните цифри в този бюлетин. Без информация, колкото може повече като количество и достоверност не може да се правят никакви анализи, което означава и никакви стратегии, тактики и дори учения.

Какво показват цифрите относно Едрия рогат добитък. Данните са към 01.11.2018 г, но на практика това са животните, които ще се отглеждат и произвеждат през стопанската 2019 г.

Общият брой на говедата от всички категории е 526 491, при 540 115 бр преди една година.
Броят на кравите е 340 818, и имаме намаление от 8 000 бр.
Съвсем нормално, най-голямо е намалението при кравите за мляко със 7.1% или минус 18 000 бр.

Тази тенденция вероятно ще се запази и тази година, защото преструктурирането в говедовъдството си върви, независимо, че нямаме стратегия за това. За съжаление това става в зависимост от  условията при които се развива млечното говедовъдство и нюха на фермерите. Вероятно те сами, без ничия помощ, ще изградят сектора за производство на мляко. Ние продължаваме да твърдим, че следваме гръцкия модел и до десетина години ще имаме 120-140 000 млечни крави, които ще произвеждат толкова мляко, колкото се произвежда сега. При тази ситуация, съвсем нормално е другите крави- /съвсем правилно Агростатистика  ги е записала с такова име, защото истинските месодайни са десетина-петнадесет хиляди/ да имат ръст от 10.5% или ниво от 106 763 бр. при 96 635 през 2018 г.

Намалението на кравите с 2.3%, не е кой знае какво и си е съвсем нормално. Ненормалното е оставените за разплод животни. Юниците, които би трябвало да се отелят със сигурност през тази година са 14 981 бр, това са животни над две години. Има още една категория юници, на възраст от една до две години и техният брой е 36 988. Колко от тях ще се отелят, никой не знае. Дори и всичките да се отелят, още отсега трябва да предвиждаме намаление броя на кравите и през следващата година. За генетичния прогрес носен от младите животни, можем само да си говорим и мечтаем. За 2020 г ситуацията може да стане още по-тежка, имайки се в предвид, че  броя на женските телета оставени за юници е едва 48 027 бр.

Подобна е ситуацията и при отглежданите животните за месо. Ясно е, че пак ще се разчита на вносно говеждо месо. Отглежданите  60 000 телета  за месо са крайно недостатъчни за седем милионна България.

Нещо като заключение:

-общият брой крави ще продължава да намалява;

-броят на кравите за мляко също ще намалява;

-броят на „истинските“ крави за месо ще се увеличава;

-така наречените “други” крави ще запазят броя си;

При биволите нещата стоят по съвсем друг начин. Общия брой отглеждани биволи е 15 625 или увеличение с  2816 бр в сравнение с 2018 г. Биволиците са 10 309 бр, което е с 1 589 бр или  18.2%  в повече. Броят на малакините над една година е 1 788 бр и е с 444 бр. Повече от предната година. Освен това, групата под една година, също не е малка – 2 760 бр. мъжки и женски малачета.

Нещо като обобщение:

броят на животните расте, което означава, че има добри  икономически и стопански условия  за отглеждането на тези животни;

-броят на мъжките малачета е много малък – така показват цифрите. Къде са. Подобна е и ситуацията с млякото;

Камбаната:

–  трябва да бие за стопанствата отглеждащи крави за мляко. Ясно е, че това е най-трудния сектор в животновъдството. Настоящето показва, че сме изостанали доста. Гарант за това е посредствената средна млечност от кравата, малкото разплоден материал  и закриването на ферми.

Спасителния пояс:

веднага вземане мерки за „оздравяване“ на млечното говедовъдство.

Очаквайте: Производство мляко 2018 г.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here