Говедовъдството, стопанствата ….2018

0

Какво друго видяхме в бюлетина

“Селскостопанските животни в България към 1-ви ноември 2018 година“

издаден преди няколко дни. От анализа:

Брой крави – 2019 г

се вижда, че броя на млечните крави намалява, но броя на другите крави се увеличава. Увеличава се и  броя на биволите от всички категории.

Интересно е, какво става в отделните области, като броят на стопанствата и съответно продукцията.
От известно време, някои фермери от организациите в говедовъдството, призовават за анализ на сектор мляко и провеждане, най-меко казано на реформа. За съжаление, (увлечени и организации  и институциите по решаване проблемите с Наредба 3 и някои други нормативни документи), фермерите сами започнаха да си решават сякаш проблемите.

Отдавна говорим, че трябваше  да имаме модела на устойчивата ферма – 50 крави ли, 100 крави или повече. Имахме препоръки от някои експерти, да се спрем на семейна ферма от 50 крави.
Времето сякаш ни изпревари.
Самите производители чувстват несигурност с 50 крави и тръгнаха към стоте.
Това не са приказки на аба, а подкрепени от статистиката. Единствено имаме увеличение с  5.8% на стопанствата отглеждащи над 100 крави и техния брой вече е 382 и в тях се отглеждат  78 000 бр крави.
Във всички останали стопанства отглеждащи от 2 – 9 крави, до 19 крави, до 49 крави и до 99 крави, имаме както намаление бротя на стопанствата, така и броя на отглежданите животни.

Най-голямо е намалението при фермите, в които се отглеждат до 9 крави – намалели са за една година с 37.4%. Следват стопанства до 20 крави с 24.6%. Най-малко е намалението при тези ферми до 99 крави – 4.3%.
Това намаление обаче не е свързано с ликвидиране на ферми, а просто повечето от тези ферми са преминали в групата отглеждащи над 100 крави – което е най-хубавото.

Годината я започваме с 19 514 стопанства в млечния сектор. Не се заблуждавайте обаче. В 13 216 стопанства се отглеждат до 2 крави.

Най-голям брой крави за мляко, се отглеждат в Южен централен район – 67 513 бр.  –  което е 28.9% от всичките млечни крави, които са  – 234 055 бр.
Следван от Югоизточен район с 45 209 крави.
Най-малък е броят в Югозападен район, с едва от 7.4%.
В останалите три района броят на животните е почти еднакъв, в рамките на 33-36 000. Интересното е, че в Северозападния район се отглеждат по-голям брой крави, отколкото в другите два района на Северна България – Централен и Източен. Така че, не подценявайте този район.

Настоящето: реформата в млечното говедовъдство си върви сама, което предполага и много грешки. Малките ферми затварят вратите и ликвидират. Средните, чувстват, че  с по-малкия брой отглеждани животни, трудно се справят икономически и правят всичко възможно да увеличат броят на животните.

 Какво ще се случи: Броят на фермите отглеждащи под 50 крави, ще продължи да намалява. Модулът, който се преследва – е около сто крави. Именно сега е момента, специалистите да кажат, това ли е печелившия модел за днешния ден. Всъщност не откриваме кой знае какво. Това е и модела на повечето семейни ферми в Европа. До 100 крави, до 70 дойни, точно колкото за един робот или за един човек с подходяща доилна система. Който обаче, не може да разчита на семейството и трябва да наема работници, ще трябва и да увеличи броят на кравите. С други думи над сто броя.

Началната скорост: за да стане бързо и качествено новият модел, ще трябва начална скорост – разбирай материална помощ. Това трябва да се реши много бързо. В противен случай, ще повторим случката от деветдесетте години. Когато с голям ентусиазъм хората почнаха сами да правят всичко и много от тях не стигнаха до никъде.
Определено селекцията също трябва да е с предимство. Не може да създадем организация за работа във ферма със сто крави, а те да дават по 20 кг мляко дневно. Може би сега е последния шанс да си оправим говедовъдството и то най-вече семейните и средни ферми.

Михаил Михайлов

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here