Дали не започва “нашествието” на Симентала

1

Равносметката в днешния ден показва, че заедно с тази статия, до сега сме публикували  общо 26 статии за породата Симентал. Всичко това е съвсем нормално, защото групата на Симентала в Световен мащаб надхвърля 40 милиона броя и е втората порода говеда по мащабност.
Започнете със статията

Симентал, породата за мляко и месо

написана от авторски колектив – проф. Васил Николов, д-р Светослав Карамфилов, Атанас Атанасов и Катина Цонева. 

За улеснение на нашите читатели – За да прочетете нашите останали статии, се отива на “търсене” /лупичката/, пише се “Симентал” и ще видите останалите 25 статии.

Сега предоставяме на вашето внимание статия номер 26. Може да си помислите, че правим реклама на породата. Нищо подобно. Така стоят нещата в действителност при тази порода в Германия. 

Симентала има над 150-годишна традиция. Животните от тази порода се разпространяват в световен мащаб и се използват успешно както за специализираното производство на мляко, така и за отглеждането на крави с бозаещи телета.
Симентала се адаптира към най-разнообразните условия и е идеален за производство на мляко и месо в хармония с природата и хората. Чрез преследване на диференцирани гнездови цели, се развиват субпопулации с различни характеристики.
Симентала е оптимално подходящ за кръстосване с млечни и месни породи с максимално използване на хетерозисните ефекти.
В Европа породата Сименталско говедо обединява около 6 милиона млечни крави. В трансграничните програми за развъждане, годишно се тестват около 1100 опитни животни. Целта, независим тест за производителност и оценка на развъдната стойност, според най-новите научни открития, са в основата на ефективната селекция.

Развъдната цел е устойчивото подобряване на ефективността на млекопроизводството при балансирано отчитане на месопроизводството и преди всичко физически харак-теристики.Развъдните програми се базират основно на широк тест за потомство и най-съвременни методи за размножаване.

Симентала има още по-голямо разпространение при отглеждането на крави с телета в международен план. Симентала, както в чиста порода, така и при кръстосване с други породи, успешно се представя на всички континенти на света. По-специално се оценяват характеристиките на добрата майка и добрият добив на мляко, които водят до високи тегла на отбиване на телетата.

Профил на породата
Симента е силно и ефективно говедо с двойно значение. Животните се характеризират със здрава структура. Възрастните крави имат височина при холката 140-150 cm и обиколка на гръдния кош от 210-240 cm с тегло 650-850 kg. Вимето е поставено здраво и и дори след няколко лактации, още е над скакателните стави.
Средните производствени резултати са: мляко с 4,2% мазнини и 3,7% протеини и нива на производителност над 10 000 кг мляко. Годишният добив на мляко се увеличава до 5-та лактация.
Отличителна черта на породата е здравето виме, със среден брой соматични клетки, по-малко от 180 000 за всички лактации.
Енергичните мъжки телета са идеални за успешно угояване и са важен допълнителен приход за фермера. При интензивното угояване на младите бикове, се достига средно дневен прираст от над 1300 г и възраст на клане от 16 до 18 месеца.
Развъдната цел е дълъг експлоатационен живот, със средна продължителност на производството на 30 000 кг мляко.

1 лев = 0,58 сантима

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here