Полша – породен състав

0

Средна млечност от крава – над 7 700кг мляко от крава. Става дума за по толкова от 750 000 бр контролирани крави за мляко. Това са цифрите от статистиката за продуктивността на полските крави

                   Селекционерите на Полша рапортуват за 2017 г

От какви породи поляците получават толкова много мляко.
Един съвсем нормален въпрос. Отговорът ни го дава д-р Адамски в своя публикация. Над 98% от животните в млечните ферми са от породата Холщайн-Фризийско говедо. От които, едва 3,5% са Червен Холщайн.
Останалите 2% крави, са от породата Симентал и още по-малко представители на Монтбелиард и Джерсей.

полско червено говедо

При популацията на месодайните породи в Полша, почти 85%, доминират двете френски породи говеда: Лимузин и Шароле.
При такъв голям процент на чуждестранни породи, в Полша се акцентира върху съхранението на местните породи. Понастоящем, програмата за опазване на генетичните ресурси обхваща 4 породи говеда в Полша:

Полска червена порода, białogrzbieta, Полско червено бяло говедо, Полско черно-бяло говедо.

Тези четири полски местни породи се считат за изчезващи, което означава, че техните популации не надвишават 5000 бр. Затова е важно да се провеждат програми за развъждане, които помагат за запазване на генетичните резерви на тези породи.

полско червено бяло говедо

При отглеждането на консервативни породи, най-голям акцент се поставя върху методите, които противодействат на растежа на инбридинга. Много е важно да се запази генетичното разнообразие и автохтонните особености на животните. Ето защо, при отглеждането на тези животни, стремежът е да се сведе до минимум инбридинга. Освен това, намаляването на инбридинга следва да бъде приоритетна цел при животните обхванати от програмата за опазване на генетичните ресурси. Ползите от увеличението на продуктивността от селекционната работа за тези породи, не са най- важното.
Ето, едно решение, което трябва да се обсъди в Съвета по генетични ресурси. Ние сякаш наблягаме и давам привес на селекционните мероприятия и по-малко на борбата с инбридинга.

полско черно бяло говедо

От биологична гледна точка поддържането на консервативни породи е от съществено значение за поддържането на генетични резерви, които осигуряват биоразнообразието. Много е важно да не се губят гените, отговорни за адаптирането на животните към условията на околната среда, които преобладават в дадена област. В допълнение, местните породи говеда, са идеални за биологично земеделие, те се развиват добре в екстензивното земеделие и допринасят за минимизиране на деградацията на природната среда. Не бива да се забравя също, че автохтонните породи са свързани с културата и традициите на регионите, така че, имат много голямо етнографско и ландшафтно значение.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here