Прозрачност в ценообразуването – мит или реалност

0
Фермерите непрекъснато питат, защо произведените от тях мляко, месо, вълна и др. се изкупуват на ниски цени от фермите им, а на рафтовете в магазините са с много високи.
Този въпрос, вече си задава и обществото.
В полза на земеделските производители, европейският комисар по земеделието, предлага прозрачност на цените на хранителната верига, така че, да се забранят незаконните практики, включително изкуственото повишаване на цените.

Комисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган каза:
Укрепването на позициите на земеделските производители във веригата на предлагането на храни,  продължава да бъде приоритет на Комисията. Повишаването на прозрачността на пазара, ще даде възможност за равен достъп и яснота на ценовата информация, така че, нашата верига за доставки на храни, ще бъде по-справедлива и по-балансирана. Тези нови правила, ще допълнят наскоро приетата директива, относно забраната на нелоялни търговски практики, която ще облагодетелства по-бедните и най-малките участници във веригата на предлагането на храни и тяхното въвеждане отразява много значителната обществена подкрепа, която съществува в ЕС за засилване на ролята на земеделски стопанин в хранителната верига. “

Европейската комисия представи предложение за предоставяне на ключова информация за начина, по който се определят цените на агро-хранителните продукти по веригата на предлагането на храни.
Разликите между продажбите и покупната цена, могат да предоставят информация за междинните разходи (като транспорт, застраховка, съхранение и др.) между продавача и купувача. Повече прозрачност може да допринесе за по-добри бизнес решения и може да подобри доверието в справедливото третиране на всички етапи от веригата на предлагането на храни. В същото време лесният и навременен достъп до информация за развитието на пазара е изключително важен за ефективната конкуренция на световните пазари.
Въпреки, че има много информация за развитието на селскостопанските пазари (цени, производствени обеми, запаси и т.н.), но малка е информацията за други ключови пазари във веригата на предлагане на селскостопански продукти и храни, т.е. преработка на храни и дистрибуция на дребно. Тази асиметрична информация между земеделските производители и другите участници във веригата на предлагането на храни, създава съществен недостатък на пазара за земеделските производители и намалява доверието в справедливото разпределение. 
Липсата на информация за развитието на пазара от страна на преработвателите и търговците на дребно се нарича „черна кутия“ на веригата за доставки на селскостопански храни, а днес предложението отваря тази клетка.
Предложените мерки ще се отнасят до месото, яйцата, млечните продукти, плодовете и зеленчуците, земеделските култури, секторите захар и сектора на маслиновото масло. 
Всяка държава-членка ще отговаря за събирането на ценови и пазарни данни. Комисията препоръчва на държавите-членки да изберат най-рентабилния подход, а не да се насочат към малките и средните предприятия, за да намалят административната тежест. От съществено значение е информацията, предоставена от държавите-членки, да е точна и бърза.
В съответствие с процедурите на Комисията за по-добро регулиране, предложението се публикува за период от четири седмици за обществени консултации. След това то ще бъде прието от Европейската комисия и влизането му в сила се планира шест месеца след приемането му. 

Комисията представи през миналата година предложението си за забрана на нелоялни търговски практики в веригата на предлагането на храни, която бяха гласувани от колегите през април 2019 г. Тези нови правила ще гарантират защитата на всички европейски земеделски производители, както и на малки и средни доставчици срещу  нелоялната търговия в хранителната верига.

 Брюксел – Фил Хоган – Комисар КЗ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here