2 част: Как изглежда вашата идеална крава

0

Глобалният продуктов мениджър на GENEX, Аби Таучен след, като запозна присъстващите на Конференцията организирана от CRI България с Методите за подобряването на млечните стада, чрез генетика

1 част:  Говори Аби Таучер – Уисконси, САЩ

Обяви: сега ще видите как изглежда вашата идеална крава. Тя попита присъстващите – какво трябва да е перфектно за вашата идеална крава.
Присъстващите се обединиха, по важност на признаците за следната градация: добро виме, добри крака и копита, функционална, шрок таз.

Освен тези предимства, кравата трябва да бъде високопродуктивна, но и с ниска поддръжка. Следващите предпочитания за тази крава е тя да има: лекота на отелване, здраво и жизнено теле. Да произвежда големи количества мляко с добри съставни нива. Ниско ниво на соматичните клетки и здраво виме. Да не влиза в помещението за болни животни.
Какви трябва да бъдат качествата на кравата, кои трябва да си  избере фермера. Отговорите се сведоха до следното:

– Лекота на отелване,
– Здраво и жизнено теле.
– Лекота на отелване – склонност на телетата от конкретното осеменяване да се родят по-лесно или по-трудно.
– Изисква минимални грижи за копитата.
– Не се разболява.
– Дълъг продуктивен живот.
– Произвежда голямо количество мляко с добри съставни нива.
– Очаквано производство на мляко от бъдещи зрели дъщери  при 305 дневна лактация.
– Има ниско съдържание на соматични клетки в млякото и здраво виме.
– Показва по-висока степен на устойчивост към мастит
– Колкото броят на СК е по-малък толкова по-добре.
– Препоръчително по-малко от 300 000 СК.
– Лесно се запложда отново
– Лекота на отелване на дъщерите
– Чрез селекцията на бика, може да се промени генетичния състав на стадото.
– Генетиката влияе на крайния резултат

Индекс на печалба: зависи от дъщерите на използваните бици. Колкото бика е по-стойностен, толкова по-голяма е печалбата.

Ако отговаря на всичко това, значи имате идеалната крава, завърши Аби.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here