АНОНС – ОЧАКВАЙТЕ: Чудото геномна селекция

3

През последните години непрекъснато говорим за гени, геномна селекция, генотип и още много други  понятия свързани с генетиката на животните.
В събота – 2 -ри юни, Govedovad.com ще публикува статията от професор Живко Кръстанов и доцент д-р Теодора Ангелова

     „Българското млечно говедовъдство в ерата на геномната селекция”.

Прочитайки този материал, ще разберете какво е това ГЕНОМНА СЕЛЕКЦИЯ,  ЕПИГЕНЕТИКА, ИНСУЛИНОПОДОБЕН ФАКТОР, НОВИТЕ СЕЛЕКЦИОННИ ПРИЗНАЦИ, ГЕНОМНАТА СЕЛЕКЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И ОЩЕ МНОГО ЗА ГЕНЕТИКАТА.
За да бъдете в крак с времето отделете десет минути, прочетете статията и вижте бъдещето което ни очаква. А то е на геномната селекция.
Govedovad.com


Професор Живко Кръстанов

Завършил специалност  – зооинжерество  в Тракийски университет.

Работил е  като: технолог в АПК Мъглиж. Специалист в Станцията за трансплатация на ембриони – гр. Стара Загора. Завеждащ секция „Развъждане и технологии в говедовъдството” към Земеделски институт – Стара Загора. Директор на НИИГО – Стара Загора, Директор на Институт по животновъдни науки  – Костинброд,

Също така е бил и Национален координатор на състоянието на генетичните ресурси към ФАО, Член на Специализираният Експертен Съвет по Животновъдство към Селскостопанска Академия, Член и главен редактор на редакционната колегия на списание „Животновъдни науки”, Член на постоянната комисия по иновации към Селскостопанска Академия,

За периода Период 1988 – 2018 г има.:
– Научни статии: – 128;
– Научно-популярно статии и мографии: – 10 ;
– Участия в научно-приложни семинари и програми за обучение – 58;
– Моделни технологични решения в животновъдството приложени и реализирани по проекти по програмите за развитие на селските райони в България – 48;
– Софтуер за национално оценяване на генетичната стойност на говедата за мляко в България по продуктивни и линейно описателни признаци по „Модел на Животното”;
– Система за линейно описание на типа в млеченото говедовъдство;
– Повече от 12 развъдни програми на развъдни организации;

Към всичко това може да се прибавят и участието в много съвместни международни проекти.


Доцент д-р Теодора Ангелова

Завършва Тракийски университет, Стара Загора през 2000 г., специалност „Животновъдство”.

 От 2002 г. е редовен докторант към Земеделски институт – Стара Загора.
Защитава дисертация през 2006 г. на тема: „Проучване възможностите за оптимизиране на селекцията при Кафявото говедо в България” за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”.
От 2007 г. работи като научен сътрудник към секция: „Развъждане и технологии в говедовъдството”.
През 2012 г. получава научното звание “Доцент”.

– Има публикувани над 80 статии в областта на развъждането, селекцията и репродукцията.
– Член на експертния съвет по животновъдство към Селскостопанска академия.
– Участвала  в разработването на развъдни програми.

На 2-ри юни, професор Живко Кръстанов и доцент Теодора Ангелова, със съдействието на Govedovad.com, специално за говедовъдите, за всички животновъди и симпатизанти, ще публикуват статията
Българското млечно говедовъдство в ерата на геномната селекция”.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

3 КОМЕНТАРИ

  1. Двама сериозни учени и експерти в областта си. Очаквам статията с нетърпение.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here