Последната реч на еврокомисар Фил Хоган

0

Като опитен политик еврокомисаря Фил Хоган, произнесе последната си реч, като комисар. Съвсем нормално е. при такива случаи. да се говорят само хубави неща. Комисаря отиде още по-напред, посвети речта си на младите хора, помощите които могат да им се дават, пътят, който той е прокарал, за които е работил през всичките тези години.  Не забрави да похвали и по-възрастните фермери.

На 28.05 Фил Хоган представи окончателния си доклад за времето на неговия мандат. Хоган подчерта това, което е успял да направи:
– увеличена подкрепа за стимулиране  млади фермери в размер на 100 000 евро и разширяване тази подкрепа за създаването на нови ферми. Той не забрави и възрастните фермери. Има нови плащания, от които ще се възползват при новата Обща селскостопанска политика.

Младите земеделски стопани ще се възползват от широк спектър от инструменти за подкрепа: Най-малко 2% от националния пакет за преки плащания ще трябва да бъдат предназначени за смяна  на поколенията. Разходите днес са едва 0,8%.

Тази сума следва да се разпределя или като помощ за завършване на доходите по I стълб (директни плащания) или субсидии или еднократни суми, отпуснати в стълб II (№ за развитие на селските райони).

Нашето предложение включва и допълнителни мерки за подпомагане на доходите: допълване на директните плащания за млади фермери. Държавите-членки ще имат по-голям капацитет за адаптиране на схемата към специфичните нужди на младите земеделски производители.

Фил Хоган добави, че  – дори възрастните фермери, които прехвърлят фермите си на млад фермер или които влизат в партньорства с млади фермери, ще получават плащания.

Освен преките плащания, държавите-членки ще имат възможност да подкрепят различни форми на сътрудничество между земеделските производители. Това може да включва партньорства между различни поколения земеделски производители.

Това би могло да означава пенсионно планиране и фиксирани плащания за по-възрастните земеделски стопани, които прехвърлят своето стопанство на по младите.
Програмата може да подкрепи иновативни  национални или регионални организации, които участват в насърчаването и улесняването на услугите на младите земеделски производители и възрастните земеделски производители.

Чрез подобряването на достъпа на млади земеделски производители до този сектор чрез такива преки помощи, следва да видим увеличение на броя на младите земеделски производители във всички държави-членки на ЕС. Това следва да гарантира, че общият размер на преките плащания за млади земеделски производители ще бъде удвоен.
В допълнение към финансовата помощ, младите земеделски производители ще продължат да получават подкрепа за инвестиции и трансфер на знания и обучение в рамките на програмата EIP-Agri, финансирането по Leader и други интервенции за развитие на селските райони“.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР