Развъдната стойност на биците с оценка и на здравето

0

Кооперативната организация “Оснабрюк” в Северозападна Германия е една от водещите организации за отглеждане на едър рогат добитък в Европа и се счита за център за размножаване на холщайните в Германия.

Нашият сайт, също „качен на вълната на времето“ – наредби, правилници, де минимис, субсидии,  ОСП, изложби, ако искате и избори, пропусна да ви информира за най-важното, случило се при селекцията в говедовъдството.

Германската асоциация на породата Холщайн, въведе за първи път директни геномни здравни стойности. Стойностите на здравния индекс показват кои  разплодници произвеждат устойчиви потомства. По този начин те ефективно, бързо и точно подобряват здравето на животните в стадото.

Отсега нататък тези пет нови здравни стойности ще се появяват с оценките за развъдната стойност в каталозите така:

  • RZEuterfitс характеристики за клиничен и субклиничен мастит
  • RZKlaueс функции за болести на копитата
  • RZMetabolс метаболитни нарушения
  • RZReproс репродуктивни характеристики
  • RZGesundкато обща развъдна стойност , при която всичките четири стойности се претеглят според икономическото им значение.

Тук задължително трябва да кажем стария лаф- „Кога ще ги стигнем германците“

„Общо 13 характеристики са включени в новите комплексни развъдни стойности. Геномните развъдни стойности станаха възможни чрез няколко големи проекта за геномно типизиране и систематично събиране на здравни данни в германски компании. Следователно данните са много добре адаптирани към немските стада и фермерските структури. Геномните селекционни стойности осигуряват сигурност между 0,5 и 0,6 – тези стойности са много високи за здравната характеристика и говорят за превъзходното качество на данните на немските относителни селекционни стойности и методи за оценка на развъдната стойност.

Маститът все още е болестта с най-голямо икономическо значение в нашите млечни стада. Клиничния мастит може да увеличи разходите на фермера от 400 до 600 евро  за лечение, загуба на пари за млякото и др. С новата развъдна стойност RZEuterfit появата на мастит може да бъде специално намалена.“-се казва в прес съобщението на Съюза на говедовъдите от Оснабрюк-Германия.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here