Говедовъдството на Чехия

0

Идеята да напишем този материал дойде след като видяхме няколко стада от чешки крави, у нас и Гърция. Кравите са от породата Холщайн, със съответните сертификати, продуктивност на майките над 10 000 кг, за бащите е ясно, че също са елитни.
Как се развива говедовъдството в тази малка Европейска страна, разположена на площ от 78 866 кв.км и население от 10 610 000 души.

Животновъдството е исторически много важно за Чешката република. Въпреки това, само с 1,7% от производството на мляко в ЕС се произвежда в Чехия, което означава, че тя е малък „играч” в този бизнес. Въпреки това, секторът е интересен по различни причини. Млекопроизводството е голямо и млечността от крава също е голяма. Основен икономически недостатък е фактът, че значителна част от чешкото мляко се преработва в чужбина, главно в Италия и Германия.

Чешкото млекопроизводство в цифри
През 2017 г. отглежданите 364 600 бр. крави са произвели 3 милиарда литра мляко /това е повече от три пъти, отколкото произвеждаме ние/ в 1125 ферми в Чешката република.
Около 97% от произведеното мляко се преработва. Средният брой крави отглеждани в едно стопанство е 314, но има и стопанства с над 1000 крави. Броят на кравите, през последните години намалява, както и броят на стопанствата, но производството нараства.
От 2004 г. средната млечност на крава е бил 6000 литра, за да стигне 8,223 литра през 2017 г. Количеството произведено в Чехия мляко, задоволява нуждите на страната на 134% .

През последните години производството на мляко непрекъснато нараства от 2,774 милиарда килограма през 2013 г. до 2,998 милиарда килограма през 2017 г. От тях 2,897 милиарда килограма са преработени. Съдържанието на мазнини е 3.89%, а на протеиновото съдържание – 3.46%.

През 1995 г. по-голямата част от млекодайното стадо все още е било състояло от чешки Симентал. Холщайн кравите – 207 770 бр. са били малцинство. След присъединяването на Чешката република към ЕС през май 2004 г. съотношението се промени. През 2005 г. кравите на Холщайн формират мнозинството за първи път с 206000 срещу 189 397 крави Симентал. Днес породата Холщайн е с 211 726 представители и представлява 56,2% от млечното стадо. Чешката порода Симентал е представена от 124 724 крави, съставляващи 36,2% от млечното стадо, а 7,8% са други породи.
Както беше посочено, 2,4 милиарда килограма чешко мляко се преработват в самата Чехия и 600 милиона кг сурово мляко се изнасят за преработка, главно в Германия и Италия. Въпреки това млечният сектор все още осигурява положителен баланс на износа. Цената на млякото е много по-ниска от средната за ЕС.

Мащабният характер на чешкото млекопроизводство е поразителен. Той е един от най-високите в ЕС. Подобно на Словакия, след падането на комунизма, страната искаше земята бъде върната на първоначалните собственици или техните наследници. Това само се осъществи отчасти. Останалата част не беше заявена и влезе в ръцете на държавен фонд. Много бивши колективни дружества бяха преобразувани в кооперации. Собствениците бяха обезщетени под формата на талони, които можеха да отдават под наем на кооперацията или да продават за изгодна цена.
И все пак много талони са все още в ръцете на гражданите, това означава, че някои компании имат хиляди собственици и 3 милиарда хектара земеделска земя са в ръцете на милион собственици. Чуждестранните инвеститори също се установиха в страната. Ето защо технологичното качество е доста високо и бързият преход от Симентал към Холщайн също е свързан с това. През последните 20 години броят на млечните ферми е спаднал с почти 60% до около 1125 днес.
Днес в чешкото земеделие доминират главно редица големи компании с различни дейности. По-малко от 4% от чешките ферми са с над 500 хектара. Заедно, тези големи компании заемат две трети от чешката земеделска площ. Независимо от това, 90% от броя на стопанствата, или 45 855 стопанства, са семейни и обработват по-малко от 100 хектара. В големите стопанства кравите (около 70% от млечното стадо) се държат постоянно в оборите. Тези обори, често имат капацитет от 255 крави и повече.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here