Имайте едно наум

0

Какви (краткосрочни и дългосрочни) влияния върху здравето могат да имат опасностите на работното място?

 • Опасност от подхлъзване
 • Опасност от загуба на равновесие
 • Повдигане и пренасяне
 • Опасност от заболявания на дихателните пътища и развиване на алергии
 • Биологични опасности
 • Опасности поради прах, плесени
 • Опасности поради газовете от торовете
 • При ниска светлина: неразпознаване на възможни опасности
 • Химикалите могат да предизвикат опасности за здравето
 • Хората и животните имат възможности за пряк контакт
 • Опасност от изгаряния по кожата

Какви са възможностите за избягване на опаснотите и какви мерки трябва да се вземат?

Технически предпазни мерки:

 • Осигуряване на подходящо осветление
 • Възможности за хигиена и редовно миене на ръце
 • Нехлъзгащи се подове
 • Сигурни възможности за укрепване и фиксация
 • Осигуряване на табели с наставления и съвети
 • Помощни средства при повдигане и пренасяне

Организационни предпазни мерки:

 • Работа по двама
 • Осигуряване на аварийни изходи
 • Редовно почистване на подовете
 • Използване на добри фуражи
 • Проветряване на оборите
 • Незабавно изолиране от стадото на подозрителните животни
 • Ако е необходимо, отстраняване на рогата на животните

Лични предпазни мерки:

 • Подходящо предпазно облекло
 • Предпазни мерки при хигиената
 • Познаване на навиците на животните
 • Подходящи съоръжения за предпазване от слънце

Govedovad.com

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here