Имайте едно наум

0

Внимание – домашните животни могат и да са опасни 

Не трябва никога да забравяме, че когато сме в обора, между животните или сме ги извели на паша, винаги трябва да имаме едно наум, че можем да бъдем изненадани от животните и съответно да бъдем наранени. Има десетки примери в това отношение. Най-често имаме инциденти с участието на мъжките разплодници, но не трябва да забравяме и женските. Биволиците са особено опасни, когато им замирише на кръв. Това е и най-силното и смело животно когато е раздразнено. Месодайните майки са също безкомпромисни, ако закачиш телето и.
Много внимавайте когато маркирате телетата. Най-добре е майката  въобще да не е наблизо.

 Пакета AgriSkills за устойчивост на животновъдството  ни поднася едно обучение за предотвратяване на злополуки по време на работа в оборите. Този проект работи с подкрепата и финансирането на Европейската комисия.

Разгледай внимателно ситуациите на картинката. Изберете от текста какви опасности на работното място могат да възникнат и какви мерки могат да бъдат взети, за да се предотвратят.

Нека да Ви помогнем в началото. Какво е описанието на ситуацията: Животните лежат в обора завързани, оборът е нисък, с лошо качество на въздуха и слабо осветен. Подът не е почистен, а фекалиите текат по пътеката за достъп. Хранилките са мръсни. Хората и животните имат възможност за пряк контакт. След това, проверете тези недостатъци, какви опасности крият , какви са възможностите за преодоляването  на такива грешки и съответно вземане на предпазни мерки. Този тест, може да направите и за собствените си ферми.

Какви (краткосрочни и дългосрочни) влияния върху здравето могат да имат опасностите на работното място?

 • Опасност от подхлъзване
 • Опасност от загуба на равновесие
 • Повдигане и пренасяне
 • Опасност от заболявания на дихателните пътища и развиване на алергии
 • Биологични опасности
 • Опасности поради прах, плесени
 • Опасности поради газовете от торовете
 • При ниска светлина: неразпознаване на възможни опасности
 • Химикалите могат да предизвикат опасности за здравето
 • Хората и животните имат възможности за пряк контакт
 • Опасност от изгаряния по кожата

Какви са възможностите за избягване на опаснотите и какви мерки трябва да се вземат?

Технически предпазни мерки:

 • Осигуряване на подходящо осветление
 • Възможности за хигиена и редовно миене на ръце
 • Нехлъзгащи се подове
 • Сигурни възможности за укрепване и фиксация
 • Осигуряване на табели с наставления и съвети
 • Помощни средства при повдигане и пренасяне

Организационни предпазни мерки:

 • Работа по двама
 • Осигуряване на аварийни изходи
 • Редовно почистване на подовете
 • Използване на добри фуражи
 • Проветряване на оборите
 • Незабавно изолиране от стадото на подозрителните животни
 • Ако е необходимо, отстраняване на рогата на животните

Лични предпазни мерки:

 • Подходящо предпазно облекло
 • Предпазни мерки при хигиената
 • Познаване на навиците на животните
 • Подходящи съоръжения за предпазване от слънце

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here