Внимание – горещините настъпиха

0

Горното послание не важи нито за кравите, нито за овцете и козите. 

В редица статии се мъчим да подскажем, че независимо от това, че участваме в схеми за хуманно отношение към животните, все още не можем да разберем, за какво става въпрос. Новите – стари разпоредби, в тази връзка вече стигнаха до Дунава.
Какъв документ получиха румънските животновъди след настъпилите големи горещини през последните дни.

Депеша изпратен от ветеринарните власти звучи така:  На фона на високите температурата през последните дни,  животновъдите се предупреждават, че имат задължението да спазват специфични мерки, за да гарантират защитата и хуманното отношение към животните и да избягват появата на топлинен стрес.

А именно, трябва да имате предвид следното:

 – осигуряване на подходящ подслони за животните, които могат да осигурят защита срещу прякото действие на вредните ултравиолетови лъчи;

 – осигуряване на достатъчно количество вода и фуражи в съответно в количество и качествено (свежест, енергийно съотношение и др.);

 – проверка на правилното функциониране на съоръженията за поене, захранване и вентилация;

 – проверка на наличието на резервно оборудване, главно вентилационни системи и генератори на енергия;

 – в случай на температура по-висока от 25 градуса, животните, използвани за теглене или други натоварвания, в периода 12.00 – 18.00 часа, трябва да почиват на сянка

 – всяка предполагаема промяна в здравния статус на животните и появата на промени в поведението им, собственикът в допълнение към мерките, изброени по-горе, своевременно уведомява ветеринарния лекар, отговорен за надзора на ветеринарно-санитарния статус на съответното населено място. ;

 – ако животните се държат на открито, трябва да се гарантира, че те имат достъп до питейна вода;

 – ако водоизточниците са трудно достъпни или блокирани, трябва да се доставя редовно  вода, за да се намали рискът от дехидратация.

 Разпоредби  за местните власти: – местните власти, на територията, на които има животни в трансхуманция, трябва да знаят реалната ситуация и да информират собствениците на животните за предвижданите явления;

– местните съвети и земеделските производители трябва да гарантират, че съществуват възможности за събиране и неутрализиране на животинските отпадъци;

 – осигуряване на предварително определени места за изтегляне на животни в изключителни случаи.

 Разпоредби, приложими за собствениците на домашни любимци:

– ако домашните животни (като кучета, котки, зайци и др.) се държат на открито, е важно да се осигури източник на питейна вода и подходящо подслон от слънчевата светлина. Особено внимание следва да се обърне при транспортирането на домашни любимци, така че, те да не се държат в превозни средства, изложени пряко и продължително време на ултравиолетова радиация и високи температури.

Разпоредби, приложими за притежателите на коне:

– коне и понита, които се държат през деня на открито, трябва да имат достъп до сенчести убежища и до източници на вода и храна.

Разпоредби, приложими за превозвачите на животни:

– от закона се изисква да не се транспортират животни по начин, който би могъл да им причини наранявания или излишно страдание;

 – преди да се пристъпи към пътуване, задължително  да се проверят условията за микроклимат в транспортните средства, те трябва да са подходящи и стабилни по време на пътуването;

– трябва да се провери маршрутът и други въпроси, свързани с пътуването, преди животните да бъдат натоварени в транспортното средство, така че, отпътуването да се извърши възможно най-бързо, за да се намали времето за пътуване;

 – при повишени температури, гъстотата на животни в транспортната среда, да бъде намалена с най-малко 25% от максимално допустимата товароносимост в зависимост от вида, размера, възрастта и физиологичното състояние;

– ако пътуването не започне възможно най-скоро след качването на борда, водачите трябва да имат аварийни планове да се грижат за животните, ако е необходимо;

– при пътувания  повече от 8 часа, вентилационните системи на превозното средство трябва да могат да поддържат комфортната температура в помещението за животни по време на транспортиране.

 – боксовете, където животните се държат за продажба, трябва да бъдат достатъчно просторни, за да гарантират минималната свобода на движение,

– трябва да се осигури редовно снабдяване с вода и фураж, както и наличието на алтернативни източници на водоснабдяване.

 Най-голям риск за животните по време на топлина е липсата на вода, което води до дехидратация на животното и може да причини страдание и дори смърт. Младите животни, които се хранят предимно със сух фураж и лактиращите животни, са изложени на риск от дехидратация. Когато има само ограничен източник на питейна вода, трябва да се вземе предвид дневната потребност от вода на животното в зависимост от неговия вид, размер, раса и физиологично състояние.

Всички собственици на животни са правно задължени да предприемат всички необходими мерки за гарантиране на стандартите за хуманно отношение към животните.

За изпълнение на всички тези изисквания, разбира се, че ще има контрол със съответните предписания и наказания, ако се наложи.

За Govedovad.com – Костел Чита, Букурещ

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here