От 3 юли започва приемът на документи за доилна техника

3

От 3-ти до 31-ви юли 2019 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 25 хил. лева. Подпомагането се предоставя под формата на субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Срокът на действие на схемата е до 31.12.2020 г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага, е 2 млн. лева. С решение на УС на ДФЗ половината от тях, в размер на 1 млн. лева, се разпределят за 2019 г.

Целта на държавната помощ е стимулирането на земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално – да намалят производствените разходи.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях, са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

3 КОМЕНТАРИ

  1. Поредната недомаслена идея ,която до някакъв начин пак дискреминира ,защо точно за доилна техника ,и майки за бозаещи ,аз знам на кой е идеята за тая простотия ,то е убаво ,ама да беше и по отворено ,абе мамка му де еба ,ами що трябва да се тръгва от средата ,или от края не моя да разбера ,ами ко ти тече покрива на доилната зала ,или ко няма покрив ,първо него трябва да оправиш ,това е пак опит за налагане над нашите животновъди модел на отглеждане ,като на запад ,да доим овцете ,животните ,а пък да храним със заместител малките ,е ами точно тия дето оставят малките да си бозаят от майките ,те трябва да се стимулират повече ,нали се повече ,и повече се говори за хуманно отношение ,трябва да се спонсорират ,стимулират българските породи ,българската технология на отглеждане.. И ся кво за да участваш в тази програма си доста ограничен ,да купя доина зала ,пък да чистя обора с вилата ,и да тънат у лайна животните ,абе тотални коне с капаци са тия дето го предложиха това ,и дето го въведоха за изпълнение ,и то е щото не са овцевъди ,животновъди ,и животновъдите докато не проумеят ,че нашите интереси не се защитават адекватно от ората дето в момента го правят ,се шъ сме на тоя хал… Ама няма лошо ,подавайте по тази програма…

  2. Областните Фондове все още не знаят какви документи ще са необходими…

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here