Стрес при отбиването

0

Напоследък стресът, както и при хората, вече и при животните, ще играе все по-важна роля за икономическите резултати във фермата. Скоро бяхме писали, как само от транспорта до кланицата, времето прекарано в нея, и неправилното клане, водят до стресови ситуации, които водят до влошаване качеството на продукцията – в случая месото. В тази връзка искаме да кажем, че качеството на месото е много по-добро, ако животното се заколи в мобилна кланица на самото пасище.
Какво предлагат специалистите, за да се предотврати стреса при отбиване на телетата. Ясно е, че става дума за телета, които се отглеждат с майките. Телетата, при млечните породи се отделят веднага от майките, а понятието отбиване се възприема, когато се спре даването на мляко или млекозаместителя.

Най-стресиращото време в живота на телето е при отбиването им, когато са на възраст от пет до седем месеца. Стресът от отбиването може да доведе до болести, както и до намаляване на печалбата. За намаляване на стреса се използват различни практики. Един от начините за безболезнено отбиване на телетата е използван още през далечната 1960 г в САЩ. Това е импровизирана ограда, с подвижни преградни стени, през които телетата могат да преминават до определена възраст при кравите и да бозаят. Когато идва  денят на отбиването, просто се затварят отворите в оградата. Фермерите твърдят, че не е имало никакво напрежение  или стрес реакция.

Това въведение е наречено fenceline отбиване. С времето се е развила модерната версия на отбиването на fenceline, използвайки различни видове огради. Телетата остават на пасището, на което са били, като им се осигурява всичко необходимо за храна и разбира се вода. Кравите се поставят в съседните пасища, където телетата могат да виждат, миришат и чуват майките си.

Някои фермери при отбиването слагат устройство на носа на телетата с което те бодат вимето и кравата, и те не им дават да сучат. Устройството се маха след окончателното отбиване на телетата.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here