Швейцария – селското стопанство в цифри

1

Едно от най-важните условия, да направиш крачка напред, са анализите. Без тях просто не може и затова най-добре платените специалисти по света – са анализаторите.
У нас картинката е малко по различна. Нашите анализатори, не винаги успяват да предскажат бъдещето, но пак са добре платени. Особено, ако анализите са преди избори.

Ще ви запознаем с резултатите от статистиката за 2018 г за Швейцарското земеделие. Ще се опитаме с наши данни, да дадем и резултатите  за нашето земеделие в най-скоро време. Имайте в предвид, че Швейцария не е страна член на ЕС и там не се работи по Законите за Общността.

Какво виждаме в отчетите на Федералната статистическа служба (FSO) за резултатите от изследването на земеделската структура за 2018 г.

50 852 стопанства 

През 2018 г. броят на стопанствата е спаднал до 50 852 (-1.5%). Спадът продължава тенденцията от предходната година (-1.2%). Средната земеделска площ на стопанство през 2018 г., на 205 декара, е два пъти по-висока от тази през 1980 г. (10,3 ха).

Повече големи предприятия, по-малко малки

В сравнение с предходната година, броят на стопанствата, управляващи повече от 300 декара, се е увеличил с 1,6%, докато тези на по-малките стопанства, са намалели с 2,3% в резултат на затваряне или обединение.

През 2018 г. земеделските стопанства с над 30 декара представляват 47% от земеделската земя (496 100 ха). За сравнение: през 1980 г. той е бил 14%.

 Биологичното отглеждане се увеличава

Районът за биологично земеделие става все по-голям. През 2018 г. 7032 биологични ферми (+ 4,9% спрямо 2017 г.) са отглеждали 161 000 хектара, което е повече от 15% от общата земеделска земя. Биологичното земеделие се увеличава във всички кантони и във всички селскостопански сектори, като по-специално нарастват органичните зеленчуци (19% от обработваната площ) и органичните лозя (8% от лозята). Освен това, повече от половината (60%) от земята, използвана за отглеждането на лечебни растения и билки, се отглежда по биологичен начин.

Използваеми площи: Най-голямата част от естествените ливади и пасища

През 2018 г. обработваемата земя се състои главно от естествени ливади и пасища (607 500 хектара или 58% от LN). Селското стопанство е ползвало 398,1100 хектара (38% от ). На по-голямата част от земеделските земи са отглеждани култури (143 600 ха), които от една страна са използвани за храна (83 600 ха), а от друга като храна за животни (60 000 ха).

 Маслодайни култури

Площта за основните местни маслодайни култури, включително за маслодайна рапица (22 811 ха, + 11,7%) и слънчоглед (5386 ха, + 2,4%), е нараснала в сравнение с 2017 година. Останалите площи (38 300 ха, 4% от ) се състоят от лозя (13 500 ха) и овощни градини (7100 ха).

 По-малко и по-малко млечни крави

При говедата еволюцията през последните години продължи. Броят на млечните крави е паднал до 564 200 бр, което съответства на спад от десет процента през последните десет години. По същия начин, броят на млечните стопанства намалява до 25 800, докато броят на кравите в едно стадо  вече е с  22 млечни крави на стопанство по-малко.

От друга страна, кравите за производство на месо, отбелязват увеличение (+ 1.7%, 125’454), както и през предходните години. Тази тенденция се подхранва от био-бум: повече от една четвърт от запасите от говеда са били държани в стопанства, базирани на биопродукция.

Стабилни овце

Популацията на овце остава стабилна през 2018 г. с 343 470 животни. Земеделските стопан-ства, участващи в производ-ството на овче мляко, са специално насочени към био-логичното земеделие (56% от млекопроизводителите). Запасите от кози, които се отглеждат главно в планинските райони, продължават да нарастват (+ 3.1%, 80’552).

Семейството, гръбнакът на стопанствата

През 2018 г. в земеделските стопанства са заети 152 000 души, с 0.9% по-малко, отколкото през предходната година. Управителите и членовете на техните семейства съставляват повече от три четвърти от работещите в селското стопанство. В 74% от стопанствата са работили само членовете на семейството.

Две трети от мениджърите са работили на пълен работен ден. Останалите служители са предимно на непълно работно време (66%). През годината в селското стопанство са работили 55 400 жени. Делът на жените сред ръководителите е само 6,2%.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

1 КОМЕНТАР

  1. добре де -кога ние пак ще си стъпим на крака -Т.Живков го няма а ген.Радев герберите не го харесват

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here