Кое ти е най-трудно във фермата?

1

Хигиената в общ смисъл се отнася до група от практики, които се смятат за необходими за предпазването на здравето и за поддържането на здравословен живот. В модерната медицина, регулярните хигиенни практики се смятат за добри навици от обществото, докато неподдържането на хигиена, може да се смята за отвратително, проява на занемареност и дори опасно. Хигиената обхваща множество аспекти. Тя включва: дезинфекция и/или стерилизация, хигиена на ръцете и тялото; хигиена на водата, почвата и въздуха, хигиена на хранене.

“Всичко ми беше трудно. Най-гадното нещо беше да чистя обора. За торта няма да казвам нищо, като си я представя и слагам торбата на устата” – това казва една от участничките в шоуто Фермата.

Животните прекарват голямата част от деня в обора, и е съвсем нормално да се натрупват фекалии и урина в това помещение. Ето защо, правилното изпълнение на хигиенизацията на оборите и съоръженията, които ползват говедата  е синоним на предотвратяване на бъдещи проблеми, особено тези, свързани с чревните заболявания. Това е така, защото е оборите и съоръженията са идеална среда за развитие на червеи и бактерии, които причиняват различни заболявания.

Следователно в управлението на стопанството  трябва да бъде включено  периодично почистване и дезинфекция. Фактори като броят на животните, условията на околната среда, големината на помещенията и  вида на технологията, влияят директно на честотата на почистване. Освен това, трябва да се включи и опазването на околната среда и човешкото здраве.

Почистване + дезинфекция

Правилното провеждане на хигиенизацията на съоръженията за едър рогат добитък, е основно изискване за производството на месо и мляко с висок стандарт. Въпреки това, много производители, независимо, че са запознати с концепцията за хигиена, пренебрегват различни основни мероприятия.

Хигиената на помещенията, които обитават животните, включва два добре дефинирани основни процеса, почистване и дезинфекция.
Първият се извършва по два начина:
– Сух начин. Тогава всички отпадъци от обора се събират и изхвърлят с количка или ремарке.
Вторият начин:
– Мокрото почистване, което се прави, чрез измиване със силна струя вода. Целта и при двата начина  е да се премахне натрупаната по съоръженията и обора  органична материя.
Видът на използвания начин на почистване, зависи от вида на боклука и въпросната повърхност.

След механичното или водно почистване, задължително се провежда  дезинфекция, където се прилагат разтвори за дезинфекция на повърхностите. По този начин ще бъде възможно да се елиминира голяма част от патогенните микроорганизми, така че, те да не представляват риск за здравето на хората и животните.

Едно от най-важното съоръжение използвано в оборите от животните, това са поилките. Източниците за пиене на вода от животните винаги трябва да бъдат чисти – групови поилки, индивидуални поилки, корита, кофи и др.

Много добре се знае от всички, че храненето пряко влияе в няколко аспекта, свързани с здравето на добитъка и производството на мляко. Ето защо водата и храната трябва да се доставят  на животните при подходящи условия и за тази цел – водопойни съоръжения, яслите и хранителните пътеки трябва винаги да се почистват и дезинфекцират.

Почистването на поилките става поетапно. Водата се източва от поилките. Същите по механичен начин /разбирай с ръка/, се почистват добре, като от вътрешна страна се почистват от всякаква тиня, зеленясване, кал и др. След това се изплакват обилно с вода. Може да се сложи белина или друг препарат за почистване. Много е важно обаче да се изплакне повърхността в изобилие и да се гарантира, че няма остатъци от дезифектанта. В края на краищата, водата, предоставена на животните, трябва да бъде свободна от вкусове и миризми и да има  същия стандарт, както при хората. Честотата на почистване е пропорционална на броя на животните, които използват съоръженията.

По отношение на коритата, е важно да се избягва остатъчната храна в тях в края на деня. Тези остатъци винаги привличат мухи, които предават болести и носят рискове за здравето на животните и хората, участващи в ежедневната сделка. Повърхностите около коритата също трябва да се почистят.

Какво да правим с отпадъците?

Много фермери са изправени пред дилема, когато става въпрос за намиране на крайната точка за отпадъците от стадото. Това, което се счита за предизвикателство за някой, може да се превърне в решение за другите. Ако се третира правилно, торта става отличен тор за растенията, защото:

  • Той носи ползи за физическите свойства на почвата;
  • Увеличава капацитета за задържане на въздух и влага;
  • Той насърчава микробната активност.

Друга алтернатива, която е широко приета, е обезвреждането на отпадъци за производство на биоенергия. За да бъде самостоятелен фермера, в производството на енергия е необходимо да има определен брой животни за да се ползва технологията. Всяко едно животно произвежда средно по 25 килограма изпражнения дневно, с този обем е възможно да се произведе един кубичен метър газ.

За да се превърне в жизнеспособен проект, биогазта трябва да се произвежда и складира през цялата година.

Видяхте ли колко е важно да се обърне особено внимание на хигиената на съоръженията за едър рогат добитък

Govedovad.com

 

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here