Не трябва да правим грешки

0

Подмярка 6.3. предоставя възможност за стартова подкрепа на малки земеделски стопанства, с цел повишаване на конкурентните им предимства и производство на качествени селскостопански продукти. Общият размер на средствата, които се предоставят по процедурата за подпомагане на малки земеделски стопанства, възлиза на 43 027 600 лв. Финансовата помощ за един кандидат не може да надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период от пет години.

С други думи един нов ЗП ще разполага с до 6000 лева годишно. Дали са много или малко за едно ново стопанство, е друг въпрос. Но за Обществото 43 млн лева не са малко. Ето защо новите стопани нямат право да допускат грешки. Да не стане така, както след тиквите, червеите, патките, доматите – да станем рекордьори по нови стопанства, а да няма продукция и да се чудим защо нашите зеленчуци и домати са по-скъпи от другите.
Govedovad.com

Ефектите от неадекватните интервенции на земеделските производители са видими в качеството и количеството на реколтата – така казва изследователя Костел Ванатару –експерт по зеленчукопроизводство и овощарство от съседна Румъния. Той препоръчва, новаците в отглеждането на земята, внимателно  да прочетат подходяща литература, да посетят и няколко ферми, които произвеждат продукция, която ще произвеждат и те. Големите амбиции и мерак да се докажат, обикновено водят до грешки. Какви грешки се допускат най-вече от новите ЗП.

 1. Не се спазва сеитбообращението.
  Ротацията на културите е необходима, за да се ограничат вредителите и почвеното торене в градината. Може просто да се  превключи между две различни култури или да се състави план за период от няколко години, предлагайки поредица от повече зеленчукови култури. Като се спазват правилата за сеитбооборота, може да се увеличи производството и да намалеят разходите, тъй като вече не се използват торове, хербициди, фунгициди.
  Ако имаме чушки и следващата година посадим домати, ще запазим болестите и вредителите. Трябва да използваме необходимата наука, за да се обърнем към растения от друго семейство, които не са уязвими към болести на предходната култура. Растителните остатъци трябва да бъдат отстранявани своевременно, защото те съхраняват вредителите.
 2. Спазвайте хигиенните правила за инструментите.
   Друга голяма грешка за селскостопанските работници е липсата на хигиена, особено за инструментите. Интересно нали.
  Има много начини за заразяване, както от вредители, които заразяват цели култури, така и заразите могат да се пренесат и от хората  с инструментите, които използват. Ако те не са дезинфекцирани, преди да се режат лози или овощни дървета,ако лопата или мотиката, на които не са били навреме сложени дезинфекционен разтвор, могат да замърсят почвата с яйцата на  вредителите, останали по тях.
 3. Торове или продукти за унищожаване на вредителите се прилагат неправилно.
  Неправилното използване на торове или борба с вредителите, все още е тайна за много земеделски производители. Когато се прилагат хербициди  в почвата, тя трябва да бъде добре заравнена и нивелирана, за да се осигури равномерно разпределение на препарата и за по-малки загуби. Чрез прилагане на хербицида върху почвата се създава токсичен филм,който би попречил за поникване на повечето плевели. Покритието обикновено продължава от 2-3 седмици до 5-6 месеца. При отглеждането на плодове, мнозина нямат идея как да се борят срещу опасните вредители, като например косматата гъсеница, която може да убие дървото след няколко години. Хората  отрязват клони, в които има гъсеници, или използват огнени топки, за да ги изгорят, но тези методи не са толкова ефективни, колкото правилната обработка с химикали.
 4. Графикът на земеделските работи не се спазва.
  Някои земеделски производители не спазват графика за селскостопанска работа. Не знаят кога се правят лечения, кога се изкореняват. За това е нужен много опит и знания.
 5. Реколтата не се съхранява правилно.
  Има грешки при съхранението на зеленчуци, особено на тези, които се съхраняват като посадъчен материал за следващата година. Например, картофите могат да се съхраняват дълго след прибиране на реколтата, ако са подходящи и здрави, и се сортират предварително. Сортираните картофи, се съхраняват на въздух 2-3 дни, за да се запази влагата, след това да се съхраняват на хладни и сухи места, далеч от светлина и замръзване, поставени така, че въздуха да може да циркулира. Избягва се картофите да са долепени до стените. Препоръчителното разстояние е най-малко 10-15 сантиметра.

.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here