Помощ “от вътре” – в подкрепа на “кръвта вода не става”

0

Както му е реда, както казват хората, имаш ли „вуйчо” може да станеш човек. Сякаш точно това направи и вече бившия комисар по земеделието ирландеца Фил Хоган. Успя в последния момент да прокара една помощ от 50 милиона евро за ирландските говедовъди. Не, че не трябва да им се помогне, ама и много други са като тях. Няма да говорим за нашите „млечни” говедовъди.

Страните-членки на ЕС се съгласиха с предложението на Европейската комисия да отпусне 50 милиона евро за производителите на ирландските месодайни говеда, които могат да бъдат комбинирани с национални ресурси, за да се достигне максималната сума от 100 милиона евро.

Създаването на тази линия отразява признаването от страна на Комисията на конкретните предизвикателства, пред които е изправен ирландският сектор на говеждото месо, поради несигурността на пазара и безпрецедентното запазване на ниски изкупни цени на говеждото месо. Тази извънредна мярка, предвидена в рамките на общата организация на пазара, ще предостави подкрепа на засегнатите ирландски земеделски производители.

Поради спада на цените, с понижение на маржовете на печалба, оценени на 11% до 19% през предходната година за сектора на говеждото и телешкото месо, ирландските органи са изчислили, че животновъдите са загубили малко над 100 милиона евро.

Комисарят по земеделието Фил Хоган казва: „С това финансиране Европейската комисия признава особените трудности, с които се сблъскват ирландските фермери в сектора на говеждото и телешкото месо, поради значително намаляване на цените и пазарна несигурност.

Средствата, отпуснати от ЕС, заедно с тези от  от ирландското правителство, ще защитят крехкия, но основен селскостопански сектор. Освен това Комисията ще предостави пряка подкрепа на засегнатите земеделски стопани и ще гарантира дългосрочната жизнеспособност на сектора на ирландското говеждо месо. Ще продължим да следим отблизо общата пазарна ситуация. “

Веднъж официално одобрени от Комисията , ирландските власти ще имат срок до края на юли да разработят критерии в определена рамка и да предоставят помоща, като същевременно избягват нарушаването на конкуренцията при тяхното разпределение. ,

Една от основните цели трябва да бъде осигуряването на дългосрочна жизнеспособност на сектора на говеждото месо, например чрез разработване на нови пазари, прилагане на схеми за качество или подобряване на устойчивостта на земеделските производители в областта на околната среда.
ЕП

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here