Да опазим насекомите в пасищата

0

Спокойно. Това все още не се отнася за нас. В момента сме на етап „борба” за пасища – прилагат се всички разрешени и забранени хватки. Някъде започнаха да ги подобряват, другаде животновъдите започнаха сами да си създават такива. Така че, въпроса за насекомите не е на дневен ред.
Но не е лошо да знаем, какво ще последва ако не полагаме грижи за тях.
Природозащитниците в Европа, са констатирали, че една от причините за намаляването на птиците обитаващи пасища и ливади, е намалението на насекомите, които обитават тези места. В тази връзка е направено проучване  от Института Луи Болк. След анализиране на резултатите се излиза с идеята за алтернативно управление на косенето – последователно косене на парцелите или оставяне на „ръб” от тревен участък.

Броят на насекомите в окосените  парцели от пасищата е три пъти по-нисък, отколкото в неокосените места. Насекомите са важен източник на храна за птиците от ливадите и пасищата. През пролетта на 2018 г. института е провел проучване в повече от двадесет фермери в Южна Холандия, относно ефектът от управлението на пасищата, върху броят на насекомите в ливадите. За тази цел в тях са били поставени големи жълти лепкави капани в продължение на 48 часа през месец май.

Установява се, че колкото по-висока е тревата, толкова по-голям е броя на насекомите. В неокосените участъци, броят на насекомите е бил три пъти по-голям, отколкото при окосените.  По-малко насекоми са намерени в капаните  в пасищните площи, но повече, отколкото в окосените райони. Вероятно броят на насекомите в тези пасищни площи е по-голям, но поради присъствието на пашуващите животни, те бягат.

“Не коси всичко наведнъж”

Не трябва да косим всичко наведнъж. Косенето на пасищата в голям мащаб е отрицателно за много насекоми. Малкото  трева предлага малко храна (нектар, цветен прашец и тревни сокове) и малко възможности за осигуряване храна и развъждане на ливадните птици. Едно от предложенията е, земеделски стопани първо да пасат кравите си възможно най-близо до фермата си, през пролетта. Парцелите, разположени малко по-далеч, се косят по-късно. По този начин ще има достатъчно храна и за насекомите. Те  могат да летят, но не  толкова далеч. Няколкостотин метра е дълъг път за тях. Да осигурим насекоми за нашите птици – това е един от призивите на защитниците.

Източник: Институт Луи Болк

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here