Тракийски университет – Стара Загора / Курсове „Хуманно отношение към животните“

1

Курсовете включват теоретична част, в която се разглежда действащата в момента нормативна база и практическа част – свързана с решаване на конкретни казуси и тестове.

Фермерите, завършили тези курсове, ще получават удостоверение, което ще могат да предоставят пред ОДБХ при актуализиране броя на отглежданите от тях животни и пререгистрация като земеделски производител.

Курсовете ще се провеждат в зала №1 на Националния център за професионално обучение и компетентност „Америка за България“ към Тракийския университет – Стара Загора, а при необходимост и на други места в страната при групова форма на обучение.

            Необходими документи при започване на курса:

 • Копие от диплома за завършено образование (основно, средно, висше);
 • Лична карта;

  1.

  „Хуманно отношение при отглеждане на селскостопански животни (говеда, биволи, овце и кози)“ – Мярка – 14
  Такса 150 лв. за групова форма на обучение
  За повече информация
  GSM: 0886 543 257 – проф. Ю. Митев GSM: 0888 497 387 – проф. Р. Славов

  2.

  „Хуманно отношение при отглеждане на еднокопитни животни (коне, магарета, понита)“
  Такса 150 лв. за групова форма на обучение
  За повече информация
  GSM: 0886 543 257 – проф. Ю. Митев GGSM: 0888 128 643 – проф. Н. Василев

  3.

  „Стандарти за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери и кокошки носачки“
  Такса 150 лв. за групова форма на обучение
  За повече информация
  GSM: 0887 995 669 – проф. Ч. Митева GGSM: 0883 444 090 – доц. Т. Пенев

  4.

  „Хуманно отношение при отглеждане на водоплаващи птици“
  Такса 200 лв. за групова форма на обучение
  За повече информация
  GSM: 0889 448 081 – доц. Д. Канъков GGSM: 0886 543 257 – проф. Ю. Митев

  5.

  „Хуманно отношение и защита на животните по време на транспорт“
  Такса 150 лв. за групова форма на обучение
  За повече информация
  GSM: 0888 498 428 – проф. Ив. Въшин GGSM: 0886 543 257 – проф. Ю. Митев

В едномесечен срок, успешно завършилите своето обучение ще бъдат регистрирани в базата данни на БАБХ.

1 КОМЕНТАР

 1. Как може такова нещо за всечки въдства по 150 лв. А само за водоплаваще да е 200 лв. Това е срам и позор.

ОСТАВИ КОМЕНТАР