Крави на лизинг

1

Преди петнадесет години се запознахме с канадски фермер – собственик на 500 крави, който бе на  почивка в Слънчев бряг, и се забавляваше от сърце. На въпроса ни, как така спокойно е оставил животните си без надзор, той се усмихна и отговори:
„Аз на практика не гледам крави. Дал съм ги всичките под наем на новите емигранти – мераклии кравари от Полша и Чехия.  Договора ми е, вместо да ми дават пари, да ми дават определен брой заплодени юници, които обаче, аз си избирам от групата. След това, една част от тях  продавам и живея с тези пари, а другите отново ги давам под наем. За всичко, което се случва, между двете страни има правила.”

След даване крави под наем, дойде времето и на купуване крави на лизинг. Има дори и специализирани фирми, които упражняват тази дейност. Една от тях е полската Polska Krowa Mleczna. 

Лизингът за високо продуктивни крави, може да бъде допълнителен източник на доходи за ферма, която има свободни места в краварника. За съжаление, положението в селското стопанство е такова, че много земеделски стопани все още търсят възможности за подобряване на финансовото си положение и именно лизинга за крави е една необичайна оферта за тях.

До сега, малко фермери са решили да се възползват от тази възможност.  Трябва обаче да знаете, че процедурата за кандидатстване не е сложна. Трябва да се приложат само фактури от мандрите и опис на инвентаризацията на фермата. Условието за получаване на това, но все още не особено популярно финансиране, е отдаването под наем на най-малко 10 крави. Горната граница на броя на животните зависи, според уверенията на финансовите институции, от капацитета на стопанството.

Когато се обмисля такова финансиране, трябва да си зададем основният въпрос: дали ще увеличим броя на високопродуктивните крави, ще се подобри ли рентабилността на стопанството ни. Това със сигурност е възможност за земеделските производители, които нямат кредитоспособност или парични средства, за да купуват допълнително говеда. Може да се използва и от фермери, които не искат да блокират парите си. Компанията, която насърчава земеделските производители да използват предложението за лизинг на едър рогат добитък, преди всичко, проверява дали фермата е в състояние да поеме тази форма на стопанска дейност.

Избора  на животни става по най-различни начини. Ако земеделският производител посочи конкретни животни от дадена ферма, компанията изпраща специалист, който ще определи стойността им. Вторият начин е, че компанията има контакти с доставчик на млечни животни  и земеделският производител избира от тях. Лизингът продължава 24 месеца и не може да бъде съкратен. След този период земеделският производител може да купи крави за 25% от стойността им.
Има ли риск? Разбира се, рискът винаги е налице.
Ако кравата умре или е заклана, на мястото й трябва да се намери животно с най-малко същата стойност. Лизинговата такса за животните се определя индивидуално между компанията и земеделския производител. Всеки месец лизинговата вноска и частичната стойност на кравата се изплащат. Застраховането е задължително.

Дали лизингът за крави е печеливш за двете страни. Това ще покаже бъдещето.

Източник: Polska Krowa Mleczna


Лизингът е инструмент за финансиране, който представлява възмездно предоставяне на право на временно ползване на движимо имущество или недвидижим имот, предоставен от лизингодател на друго лице (обикновено нарича-но лизингополучател или наемател). В замяна лизингополучателят получава изключително право на владеене върху предоставеното му имущество срещу възмездяване на лизингодателя чрез постоянни или предварително договорени плащания.

 

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here