След себестойността идва ред на ценообразуването

0

Както много пъти сме информирали нашите читатели в шест европейски държави има изградена система за установяване себестойността на суровото краве мляко и съответно вземане мерки за преодоляване разликите при по висока себестойност

Анализа: 44.33 цента срещу 34.56 цента за килограм мляко

Карола Шоутен Министър на земеделието, природата и качеството на храните, заместник министър-председател

По искане на министъра на земеделието на Холандия, холандската служба за потребителите и пазарите (ACM) ще следи за ценообразуването в хранителната верига. На по-късен етап изследването  ще покаже каква цена плащат компаниите за закупуване на продукта и каква е тяхната продажна цена.
На първо място, ACM ще преразгледа шест селскостопански продукта: лук, зеле, домати, круши, мляко и свинско месо. В допълнение към ценообразуването, ще се разгледа и развитието на селскостопанските пазари.  Мониторинга се изпълнява поне две години.

Мониторингът представлява наблюдение, анализ и оценка на дадено явление, събитие и т.н.

Ще се разгледат, както покупните, така и продажните цени във всяка връзка в хранителната верига. По-конкретно  въпроси като:
– Колко се плаща за един литър мляко, купено от земеделския производител?
– Колко струва  преработката на млякото и на каква цена се продават  млечните продукти на купувача?
– Трябва да стане ясно как еврото, което потребителят харчи за храна, се разпределя между различните връзки във веригата за производство на млечни продукти.

Много фермери смятат, че те имат малко влияние върху цената, която могат да наложат за своите продукти. Някои производители посочват, че изискванията за хуманно отношение към животните се увеличават без съответната възвращаемост.

Министърът на земеделието на Холандия – Шоутен  иска да засили позицията на земеделския производител в хранителната верига и да гарантира, устойчивост за фермерите.
Освен това съществуват европейски законодателни инициативи, насочени към засилване ролята на земеделските производители. Например, Европейският парламент се съгласи с мерки за предотвратяване на нелоялни търговски практики в селскостопанския сектор. Министерството на Холандия, прие решение да приложи този регламент в холандското законодателство. А законопроектът гласи, че ACM ще наблюдава забраната на нелоялните търговски практики.

Тоня Мишева

Govedovad.com!

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here