Какво се случва в сектор мляко. На кантар🥛🥛🥛🥛🥛

0

Млечната промишленост продължава да се трансформира. 2019 г. ще бъде забележителна. Обемът на преработеното мляко ще намалее значително поради намаляването на производството на мляко от семейните ферми (-20% за тази категория през първото тримесечие на годината). Поради това, за първи път през последните пет години, еквивалент на сурово мляко ще намалее. Делът на приходите от производство на мляко от домакинствата ще намалее до 25% , до преди 10 години съотношението между стопанства / големи ферми е 50/50.

Основната причина е спадът в търсенето на мляко. Това доведе до ниска изкупна цена директно от производителя. Защо мандрите отказват да работят с малките производители? Това е поради липса на добро качество на млякото, както и желанието на производителя  да работи за подобряване на това качество. Това е съпътствано с трудности в счетоводната и финансовата отчетност. Ето защо на много места работата продължава, но сделките  се осъществява главно чрез посредници. В резултат на това, цената на млякото на тези ферми в мандрата, често става по-висока дори и от качественото мляко предавано от стопанствата. Посредниците, за разлика от фермерите, възприемат работата си като бизнес, така че не искат да работят за стотинка. Ето защо, всички ценови рискове на веригата попадат на гръбнака на малките производители. В крайна сметка тези домакинства, които все още искат да печелят пари, вече са изоставили този модел на реализация и работят по други канали – те продават суровини на пазарите  самостоятелно – някъде легално, другаде по ъглите и междублоковите пространства.

Какви са недостатъците на тази динамика за индустрията? Намаляване на доставките на суровини за промишлена преработка, намаляване на износа, намаляване на финансовата подкрепа за селското население (от бизнеса, а не държавата), рисковете за отрасловия баланс (нарастващия дефицит през зимата) и по-високите цени на млечните продукти на рафта.

Какви са предимствата? Подобряване на качеството на преработените суровини и съответно качеството на млечните продукти. Намаляване на променливостта на производството, потенциално увеличаване на покупната цена на  млякото, т.е. създават се условия за инвестиции в широкомащабно производство в зависимост от нарастващото потребителско търсене на млечни продукти в страната, постепенно преминаване към европейските изисквания за качество на суровините, не с административни средства, а с пазарни.

Този анализ не е за България.
Изготвен е от украинския анализатор Максим Фастеев и важи за Украйна. Всички съвпадения, с това, което се случва у нас, нямат нищо общо с този анализ.

Източник: ukrainianwall.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here