Индия – новата сила на световния млечен пазар

0

Страната е най-големия в света производител на краве мляко със 176 мил. т. за 2017-18 г., почти два пъти повече от САЩ през 2018 (99,7 мил. т.), но износът е незна-чителен.
Проблемът за износителите е, че вътрешният пазар расте прекалено бързо и не оста-ват достатъчно количества за износ. След 1991 г. потреблението на човек в страната е
нараснало повече от два пъти от 178 г./ден на 375 г./ден през 2018 г., представля-вайки една четвърт от световното потребление.

• Индия изнася обезмаслено сухо мляко, сирена, лактозни продукти, казеини, масло, сладолед и млечни мазнини основно за други части на Южна Азия, Близкия Изток,
Америка и Сингапур. Ръстът на цените на сухото мляко на световния пазар е в синхрон с ръста на вътрешния пазар поради недостатъчно предлагане през първите месеци на
годината.
по материали на САРА

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here