АВСТРИЯ: производство на мляко

0

Статистическият институт на Австрия, по отношение млекопроизводството за 2018 г публикува резултатите.
Австрийското производство на сурово мляко отново се е увеличило през 2018 година. В сравнение с предходната година, не само кравето мляко, но и овчето и козето показват повишение.

През 2018 г., произведеното краве мляко има умерено увеличение от 2,9%. Козето мляко, показва увеличение от 13%, а овчето с малко под 6%.

Отглежданите през 2018 г – 538 000 млечни крави в Австрия (-0,5%) са произвели 2.9% повече сурово мляко в сравнение с 2017  г. или общо 3 821 000 тона. Средната млечност от крава е 7 100 кг (+ 3,5%).

Над 3 391 000 тона, 88,7% от суровото мляко са изкупени от преработвателни предприятия – увеличение с 2,3% спрямо една година по-рано. Останалата част от суровото мляко е използвана от стопанството, с леко намаление: 260 000 тона или 6,8% от продукцията е използвана като храна за телета или други домашни животни и 132 000 тона или 3,5% са били реализирани извън стопанствата – директно или в преработена форма – използвани за консумация от хората.

Почти 6% повече овче мляко
От отглежданите 28 400 (+ 3.8%) млечни овце през 2018 г. са произвели общо 12 700 тона сурово мляко, което е значително увеличение от 5.9% в сравнение с 2017 г. Средната млечност от овца е била 447 кг от овца (+ 2.1%),

13,1% повече козе мляко
Увеличението на производството на мляко от отглежданите 38 600 млечни кози е значително. През 2018 г. те са дали общо 26 100 тона сурово мляко. Този плюс от 13.1% се обяснява и с по-големия брой на отглежданите кози с 10.4%, но също така се основава и на 2.4% по-висок среден годишен добив на мляко (676 кг на животно).

През 2018 г. в Австрия са извършени около 1.24 милиона осеменявания на говеда. Това съответства на минус 3% в сравнение с 2017 г. За първи път, обаче, имаше повече осеменявания от завършили курсове за осеменители фермери, отколкото от ветеринарни лекари.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here