Колко евро на час получаваме

0

Интересен Доклад публикува ЕС под името „Общ преглед на земеделската икономика в ЕС“.
 Данните се базират на Селскостопанската счетоводна мрежа за 2014, 2015 и 2016 г. Документът подчертава многообразието на земеделските структури и системи в ЕС, но и разликите между секторите и между държавите-членки.
Докладът показва, че в Румъния и в Хърватия, семейната работна сила е най-разпространената форма на работа в селското стопанство. По принцип 90% от работата във фермите в тези държави е неплатена. Румъния се характеризира с малки ферми, пълни с дългове,  в които членовете на семейството на фермера работят без заплата.

Най-малко пари за своя труд получават румънските работници в земеделието. През 2015 г. им е било платено средно по 1,9 евро/час, това е по-малко от селскостопанските работници в България – 2,2 евро/час, Гърция и Хърватия – 3,1 евро/час, Полша – 3,2 евро/час или Литва – 3,6 евро/час.

Най-добре са платени работниците в  Дания – 23,4 евро/час, Швеция – 20,6 евро/час и Холандия – 16,1 евро/час. В страните, където има много работещи хора от други нации, през 2015 г. те са вземали  средно 7,7 евро/час в Испания , 9,5 евро/час в Италия и 13 евро/час в Германия и Франция .

Средната заплата в селскостопанския сектор през 2015 г. е 7,9 евро / час в ЕС 28, съответно 10,8 евро/час в ЕС 15 и само 3,6 евро/час в ЕС N13 (новите държави, които се присъединиха след 2004 г.).

Структурата на стопанствата също се различава значително: средният размер на стопанствата е 5290 декара в Словакия, 2040 декара в Чехия и 1580 декара във Великобритания . Най-малките стопанства са в Кипър – средно 110 декара, Гърция – 100 декара и Малта – под 3 декара. Средната стойност за ЕС 28 е била 340 декара през 2015 г., както и през 2014 г.

Средно 54%  за ЕС 28/от експлоатираната площ е отдадена под наем а средната цена на наема за ЕС е 189 евро за 10 декара най –много са платили земеделските стопани в Холандия – почти 860 евро за десет декара наета земя.

източник:ЕС

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here