Симентал – плюсове или минуси

0

През последните години потребителят става по-осъзнат и взискателен. Той е в състояние да плаща много повече за продукти, но с изисквания за най-високо качество. Новите консуматори на млечни продукти и месо – азиатците и африканците, съвсем не са за подценяване. Един път са милиарди и второ, започват да стават много взискателни към хранителните продукти. Всичко това, кара фермерите да вземате нови решения и да увеличават  ефективността от производството или … ..?

Сименталското говедо – плюсове или минуси?

Предимствата на тази порода включват: производство на мляко и месо, много добра усвояемост на грубите фуражи, устойчивост на болести, лесно аклиматизиране при трудни условия на околната среда, добра плодовитост, дълголетие, състав на млякото, предразположение към различни системи за хранене, лек темперамент. В допълнение, това е добитък с благоприятни икономически резултати.

Отглежда  се на всички континенти в различни екологични и климатични условия, а само в Европа се отглеждат над  17 милиона крави, в света техния брой е над 40 млн.

Симентала е говедо с преобладаващо петнисто, жълто или червено-бял цвят, с бели крайници и глава. Породата  се отнася към ранно „зреещите” породи, поради което се препоръчва заплождане  на юниците след навършване 16 – 18 месечна възраст.  Проблемни раждания не се наблюдават, както при млечния тип, така и в месните стада от тази порода. Дори в стадата за месо процентът на лесни раждания, които не изискват лекарска намеса, е 98%. В общата  група имаме 97%, леки раждания, а над 4 лактация 99%. Това е дълголетно говедо, а броят на телетата, родени по време на живота на кравата, може да бъде до 16-тата г. Добивът на мляко в следващите лактации не намалява толкова бързо и може да продължи на добро ниво дори до 9 лактация.

Говедата от тази порода са полезни и по отношение на производството на мляко със специфични протеинови стойности. Производителите на сирене ценят тази суровина, тъй като за единица продукт е необходимо по-малко мляко от другите породи говеда. Това е свързано с нивото на съдържание на протеини, което  е над 3,4%. Съдържанието на казеин е около 2,56%, а честотата на капа-казеиновия ген е по-висока, отколкото при други породи.
В същото време не може да се пренебрегне фактът, че по-високото съдържание на казеин повишава антигенността на млякото, което може да бъде особено важно в случай на нарастваща честота на хранителни алергии сред хората.
Освен това млякото, получено от кравите от Симентал, има специфични хранителни свойства, което се дължи на ниското съдържание на холестерол и наситени киселини.

Поглед към Симентала за България – сега

Симентал, породата за мляко и месо

Симентал за България /история/

Породата Симентал за Австрия

Други предимства

Симентала се характеризират с висока устойчивост на заболявания, включително мастит, което е от голямо значение за животновъдите. Характеризират се и с добра твърдост на рога на копитата. В млечните стада, лекота на заплождане, добро здраве, рядка честота на заболявания, включително метаболитни (следродилна парализа, кетоза). Високата ефективност може да се постигне при правилно управление на стадото.

Телосложението  и добрата мускулатура правят сименталите, подходящо за всички видове угояване. Те могат да използват добре фуражите, особено на тревни площи. При  интензивно угояване биковете достигат тегло до 450 кг на възраст от една година, с ежедневен прираст от 1200-1300 г.

Сименталното месо се характеризира с умерено мрамориране. Рандемана на  закланите животни надвишава 60%. Месото е нежно, с добро качество, с леки мазнини.  Умереното мрамориране, равномерно разпределено, е качествено желана характеристика, която има положителен ефект върху кулинарните качества на месото.

Тази порода все повече се използва за кръстосване с други породи и позволява използването на ефекта на хетерозиса. Хибридите се характеризират с по-голям прираст, по-високо качество на месото (добра мускулатура с ниско съдържание на мазнини) и по-добро използване на фуража.

В обобщение, породата Симентал е особено важна за стопанствата, които искат да се съсредоточат върху производството на мляко с едновременно производство на животни за месо. Поради отличната плодовитост на това говедо, устойчивост на болести, добро използване на фуражи, дълголетие, твърди крайници, тя е подходяща и за интензивно отглеждане..
Качеството на преработеното мляко от тази порода също е важен актив. При икономическото изчисление се отчитат не само ефективността, но и разходите за получаването му. Екстензивните (месни) стада или хибриди могат да бъдат основа за печалба за земеделския стопанин.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here