Какви са глобите за измама с млечни продукти

0

Непрекъснато говорим за качествени хранителни продукти и съответно фалшификации, което означава двойна измама за потребителите – един път финансово и втори път здравословно.
У нас сякаш всичко е наред. Сводката на БАБХ за месец юли показва, че  са извършени – 13 622 бр. проверки. Издадени предписания – 932 бр. Съставени актове за установяване на административни нарушения – 186 бр. Общ брой затворени обекти с временно преустановена дейност – 12 бр. Изтеглени и насочени за унищожаване 13 677 кг. и 86 л. храни от животински и неживотински произход.
Не е споменато обаче какви са глобите за тези нарушения. Без глоби няма как да има ефект от проверките.

Какви са глобите в някои страни за фалшифициране на храните.

САЩ – спазването на стандартите е отговорност на производителите, както и на органи, които извършват стандартизация и сертифицирането. Производителите, освен с административни глоби и загуби, причинени от стоки с ниско качество, могат да бъдат наказани от съда за наказателни щети. Размерът на такива загуби в повечето случаи възлиза на стотици милиони долари. Органите по стандартизация и сертифициране, които позволяват пускането на продукти с ниско качество, също могат да носят отговорност за небрежността – има случаи, когато проверяващите институции са платили също солени глоби от  милиони долара.

Китай  В Китай законодателството за безопасност на храните е много строго – след скандала с меламина, Китай засилва няколко пъти контрола върху храните. През 2008 г. меламинът е открит в млечните продукти. Той е  добавен с цел повишаване концентрацията на протеин и някои  продуктите станаха опасни за здравето. Наказанието за производителите тогава е било доживотен затвор или смъртно наказание.
Днес системата от санкции за фалшификаторите е организирана по следния начин: Администрацията по храните и лекарствата конфискува незаконно произведени хранителни продукти, оборудване и суровини, използвани за незаконно производство. Ако произведените фалшиви храни са на стойност до 3000 лева, глобата е 15 000 лева. Ако стойността е над 3000 лева, глобата е пет пъти по-висока. При наличие на утежняващи обстоятелства на производителят, просто се прекратява лиценза.
Не са редки случаите когато глобите надхвърлят и 100 000 лева.

Казахстан  Глобите в Република Казахстан се изчисляват в месечни изчислителни индекси. За физическите лица глобата е 2000 лева, за предприемачите и малките предприятия – 2700 лева, за средните предприемачи – 4000 лева, а за големите предприятия – 20 000 лева. Властите могат също така да преустановят дейността на предприятието.

Украйна   Фалшификациите при производство на храни се наказва с 5000 лева, а на нерегистрирани такива или без разрешение, глобата може да стигне до 8000 лева. Също така може да бъде затворено предприятието в срок до 3 години.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here