Цена на млякото – септември

0

Цената на млякото определя съществуването и развитието на производителите.
По отношение на млекопреработвателите, вероятно нещата са наред. За това говори и увеличаващия се брой мандри и то на фона на намаляващото производство и внос на мляко, съгласно официалната статистика.

През септември, няма да се случи нищо ново, по отношение цената на суровото мляко. Има тенденции в някои райони увеличението да е с една стотинка, но на повечето места цената се запазва от нивата на м. август. И всичко това се случва при намалено производство, както на мляко, така и на млечни продукти. Логично е недостига да се допълва от внос, което е пореден удар върху животновъдството.
Вероятно има и други причини, но за да няма „но” трябва задълбочен анализ по отношение млякото.

Какво може да се случи при определено ниските изкупни цени.
Сценариите са много, но едно е сигурно, че след изтичане периода на задържане – 5 септември, вероятно доста ферми ще затворят завинаги вратите. Това се вижда от големия брой предлагани крави за продажба. Паричния поток към фермите намалява не само от ниските цени, но и от климатичните условия. Дори големите ферми, където се осигурява всичко, са намалили с 6-7 кг млякото от крава. В районите където пасищата изсъхнаха и се отглеждат по-нископродуктивни крави, ситуацията е подобна.

Можем да направим смела прогноза, че производството на мляко ще продължава да пада и цената неминуемо ще върви нагоре, достигайки средни нива от над 70 стотинки за килограм.

Какви са цените за септември.
Както винаги, ще ви запознаем с офертата на голямата холандска компания  FrieslandCampina, която изкупува мляко от над 19 000 ферми в няколко държави.

Гарантираната цена на FrieslandCampina за септември 2019: 35,00 евро за 100 килограма мляко. Гарантираната цена на FrieslandCampina остава непроменена в сравнение с гарантираната цена от миналия месец (35,00 евро). .

Гарантираната цена важи за 100 килограма мляко, със съдържание на протеини 3,47%, съдържание на мазнини 4,41 % и съдържание на лактоза 4,51% и е без ДДС. Показаните проценти и цени  се прилагат за доставка от 800 000 килограма мляко годишно. За Германия, цената на млякото, в зависимост от продадените количества и качествени показатели, през септември е в рамките на 31-35 цента за кг мляко.

Гарантираната цена на FrieslandCampina се увеличава за 100 кг мляко  0,50 евро  за  биологичното мляко в сравнение с август и е 47.50 евро. Гарантираната цена важи за 100 килограма мляко с 3,47% протеин 4,41% мазнини и 4,51% лактоза и е без ДДС. Посочените количества се прилагат при средна доставка на 600 000 кг мляко на годишна база.

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here