Субсидиите идват

0

Съгласно предложението на ЕК, за възможност субсидирането на ЗП да е от 16 октомври, поради лошите климатични условия през настоящата година, много държави от ЕО ще  възползват  от това Решение.

Румънските фермери вече научиха какви суми ще им бъдат изплатени от еврофондовете.

Както и у нас, така и при румънците зеленчукопроизводителите и животновъдите вървят ръка за ръка.
Тази година, безвъзмездната помощ ще бъде еднаква за двата сектора, равняваща се по 259 043 000 евро за сектор, което е повече с 16 477 000 евро в  сравнение с миналата година, когато сумата, отпусната на APIA за тази безвъзмездна помощ, е била 242 576 000 евро.

Какви ще бъдат сумите за глава животно, все още се обсъжда, но имайки в предвид увеличението на общата сума, може да се предполага, че сумите ще са по-големи в сравнение с миналата година. За 2018 г при обвързаната подкрепа, животновъдите са получили следните субсидии:

Стойностите на хектар /глава животно, установени от АПИА за 2018 г. за обвързаното с производството подпомагане са били следните:
ПОДКРЕПА  ЖИВОТНОВЪДСТВО

млечни крави – 340,9081 евро / глава животно = 1,589,9271 леи / глава на млечни биволи – 160,8187 евро / глава на животно

месодайни крави – 291.4906 евро / глава на животно
 овце / кози 15.9737 евро / глава животно

ПОДКРЕПА  ЗЕЛЕНЧИЦИ  И ПЛОДОВЕ

коноп за масло или влакна- 87.51 евро / хектар
ориз – 659.99 евро / хектар
семена картофи – 1900,01 евро / хектар
захарно цвекло – 824.99 евро / хектар
домати индустриални 1715 евро / хаектар
краставици индустриализация – 530,03 € / дка
сливи, ябълки, череши, череши, кайсии и къпини – 181, 92 евро / хаектар

Този списък не включва преходната национална помощ за зеленчуци и животновъдство, субсидии, изплащани на земеделските стопани от държавния бюджет.

 Информацията е предоставена от Европейската комисия. Таваните за директни плащания на земеделските стопани в Румъния за 2019 г. са определени с решение на Европейския парламент и Съвета на ЕС през юли 2019 г.

НАЦИОНАЛНА ПРЕХОДНА ПОМОЩ  ЖИВОТНОВЪДСТВОТО- 2019 г.

Схема за производство на мляко от говеда -16,5777 евро / тон

 Схема за производство на месо -76 077 евро / глава
 Схема за производство от  овце / кози 4.8503 евро / глава

Заложените по схемите количества продукция трябва да бъдат доказвани със съответните документи.

Министерство на публичните финанси на Румъния

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР