40 килограма свинско за година

0

Въпреки бедствието, което ликвидира  свинефермите от няколко години, най-консумираното месо в Европа е свинското. В страните от Европейския съюз се консумират средно по 40 килограма свинско месо на глава от населението годишно.

ЕС е най-големият потребител на свинско месо, това е любимото месо с консумация над 40 кг на глава от населението годишно. Следва Северна Америка, под 30 кг на глава от населението. Свинското месо също е предпочитаното месо в Азия, където трябва да достигне 15 кг на глава от населението до 2020 г.

По отношение на  говеждото месо, най-големите потребители са в Северна Америка с потребление от 35 кг на глава от населението годишно, следвани от Южна Америка. ЕС е четвъртият по големина потребител (15 кг на глава от населението), след Океания, над 20 кг на глава от населението.

Около 15% от световното производство на говеждо месо се предлага на пазара, като най-големият излишък е открит в Южна Америка. Търговската позиция на ЕС се промени значително с течение на времето. През последните три десетилетия потреблението на глава от населението намалява поради промени в потребителските предпочитания и от нетен вносител ЕС се превърна в нетен износител.

За домашните птици потреблението се увеличава значително във всички региони на света, а печалбите спрямо други видове месо са по-лесни и добри.  Най-големият потребител е Северна Америка с над 50 кг на глава от населението годишно, следвана от Южна Америка, Океания и ЕС, с над 25 кг на глава от населението. 12% от световната продукция се търгува, като Америка е основният доставчик. ЕС също е основен износител на домашни птици.

По отношение на млечните продукти ЕС и Северна Америка са най-големите потребители на млечни продукти, 270 кг млечен еквивалент на глава от населението. В Южна Америка потреблението нарасна до 150 кг на глава от населението, а в Азия ще достигне 70 кг на глава от населението до 2020 г. Африканското потребление остава стабилно под 50 кг на глава от населението, но растежът на населението води до значително увеличение на общото използване и на по-дълбок дефицит поради производството, което не върви напред с търсенето. Основните доставчици са Океания, ЕС и Северна Америка.

Източник: Европейската комисия

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here