Безопасни условия при работа с животни

0

Поместените от нас ,няколко статии относно нападения на животни върху хора, предизвикаха не само интерес, но е и наше задължение да предпазим животновъдите от трамви по време на работа с животни. В тази връзка публикуваме и елементарни деиствия и реакции на хората при отглеждането на животни или при близък контакт с тяха.

  Телетата и свинете са свикнали с присъствието на хора и други животни, както и с технически шумове и т.н. Въпреки това остават някои природни инстинкти, които се проявяват например по време на разгонването, при болести, при майки и малките им, при непознати шумове или към непознати хора и животни. От това могат да последват непредвидени реакции.

Възможни предпоставки за опасност:

 • Липсващо пространствено разгра-ничение между хората и животните, например в помещението за доене
 • Липса на изходи за евакуация
 • Пасищата и оградените места за свободно движение на животните не са достатъчно добре обезопасени
 • Страх при човека и/или животното (реакция на бягане или защита/враждебност

 От това следва:

 • Придържане към препоръките за безопасни условия на труд! Например работни обувки, престилки, предпазващи очила при употребата на дзинфектантни разтвори!
 • Редовни обучения, за да се тренират реакциите и да не бъдат забравяни!
 • Спокойно и разумно отношение към животните!
 • Винаги да се говори на животните!
 • Редовното наблюдение на животните трябва да е подразбиращо се при всяка работа с тях!
 • Да се обръща внимание на всички промени и те да се споделят с колегите!
 • Да се държат под око особено полово развитите мъжки индивиди!
 • При прегледи, при рязане на копита, при транспортиране и лечение животните да се фиксират подобаващо и да се успокояват!
 • При водене на животни, въжето никога да не се увива около ръката на водача
 • Мъжките животни да се водят самостоятелно и по възможност с пръчка, за да може да се осигури минимално разстояние!
 • Сигурни заграждения на пасищата, особено когато са в близост до път!
 • Видими обозначения на пасищата (внимание при пасищните ограждения) и на свободно движещите се бикове/глигани!
 • На пасищата да се работи с двама човека!
 • Пътищата за бягство да са винаги свободни и обезопасени!
 • Да се предприема разместване на животните, само ако е крайно необходимо!

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here