Сода за животните

0

Почти винаги, присъствайки на лекции по хранене на животните, лекторите отделят внимание на използването на содата в дажбата. Някои споменават содата в движение, други ú отделят повече внимание и дори подробно се спират за начина ú на даване на животните.

Всъщност, какво е значението на содата в процеса на храненето.

При нормални условия организмът може да регулира сам необходимото ниво на pH, като използва естествена буферна система, например, използвайки бикарбоната, образуван в организма. Но за да се увеличи производителността на животните, при храненето с концентрирани фуражи с висока концентрация на енергия, които бързо ферментират, нещата стоят по друг начин.

В допълнение, тези хранителни дажби често имат киселинен ефект, което означава, че тяхното разграждане води до образуването на значително количество киселинни съединения (летливи мастни киселини). Това може да доведе до ацидоза на метаболизма, а след него – намаляване на производителността и увеличаване на риска от заболявания .

Какво се крие зад pH.
Съкратеното “pH” идва от Potentio Hydrogenii. Което означава “тегло на водорода.” Това е мярка за активността на водородните йони в разтвора, количествено изразяваща неговата киселинност. Колкото повече водородни йони са в разтвора, толкова по-кисел е той. PH скалата започва от 0 и завършва на 14.

PH 7 се счита за неутрален. Това означава, че съотношението на киселина и алкали в разтвора е едно и също.
• рН от 0 до 6,9 показва кисела среда. Колкото по-ниско е числото, толкова по-кисел е разтворът.
• pH 7 – неутрален разтвор

  • Стойност от 7,1 до 14показва алкална среда. Колкото по-голямо е числото, толкова по-алкален е разтворът.

Асимилацията на хранителни вещества от селскостопански животни е оптимална при определено ниво на pH. За кравите оптималното pH в румена е между 6,0 и 6,4 . При прасетата pH трябва да бъде около 7,4 , при домашните птици – между 7,0 и 7,8.

За да се гарантира безопасното хранене на селскостопански животни и да се предотврати ацидоза, към храната се добавят буфери. Това  позволява да се поддържате оптималното pH поради неутрализирането на киселите съединения.

Най-често срещаният естествен източник с висок буферен капацитет е содата (натриев бикарбонат). Немско проучване (д-р Малков-Нерге, 2013 г.) показва, че добавянето на сода към дажба на кравите с висока концентрация на енергия (до 11,6 кг к.ф на глава на ден) е достатъчно, за да се поддържа рН в стомаха на преживните животни на добро ниво ,

При производството на биогаз оптималното pH е между 6,5 и 7,5. И тогава содата помага да се поддържа киселинността във ферментатора на оптимално ниво и да се създадат оптимални условия за микроорганизмите, което допринася за високата производителност на инсталацията за биогаз.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА НА СОДА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Сода за крави и говеда може да се използва в следните дози:

  • Угояване на добитък: 40-80 г на ден
  • Крави : 100-180 г на ден
  • Телета: 20-40 г на ден
  • Овце: 10-30 г на ден
  • Домашни птици(кокошки носачки): 0,3-0,5 г на ден
  • Свине,: 25-30 г на ден
  • Прасета: 5-20 g на ден, в зависимост от теглото

ХИМИЧен СЪСТАВ НА СОДАТА

Хранителен индикатор Гр. / кг
Сухо вещество 970
Сурова пепел 970
натрий 270

Фуражни добавки – буфери
Използват се за предотвратяване на нежелано понижаване на рН в стомаха на преживните животни. При хранене на дажби за крави за мляко и за угояване на говеда с ниско съдържание на структурни влакна се използват 20-30 г натриев или калиев бикарбонат или 10-15 г магнезиев оксид на 100 кг живо тегло на ден. За тези цели е подходящ и натриев ацетат (200-400 g на глава на ден). .

Govedovad.com

Всички права запазени, използване на материала, само след съгласуване с Govedovad.com!


 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here