Отелване, грижи и хранене на телетата

0

ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ДЕН

НА ТЕМА „ПРОВЕЖДАНЕ НА НОРМАЛНО ОТЕЛВАНЕ, ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНИТЕ ТЕЛЕТА И ПОВИШАВАНЕ ПРОДУКТИВНОСТТА НА БЪДЕЩИТЕ КРАВИ“ СЪГЛАСНО ПРОГРАМАТА НА ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО БУРГАС за 2019г. ,

В ГОВЕДОФЕРМАТА НА ВАНГЕЛ ЛОЛОВ, С. ЕКЗАРХ АНТИМОВО, ОБЩ. КАРНОБАТ

На 13 септември 2019г., съгласно Програмата на Областна експертна комисия по животновъдство Бургас за 2019г. , във фермата на Вангел Лолов, с. Екзарх Антимово, общ. Карнобат, съвместно с Национален център за професионално обучение и компетентност „Америка за България“ – Тракийски Университет Стара Загора се проведе  Демонстрационен ден на теми:

  • Провеждане на нормално отелване и грижи за новородените телета;
  • Захранване на телета с коластра.

Лектор: Проф. д-р Наско Василев, двм, заместник ректор по административна,  на Тракийския университет.

Отглеждане на здрави телета и повишаване продуктивността в бъдещите крави.

Лектор: Зооинж. Момчил Тасков

 Присъстват 25 говедовъди от общините Сунгурларе, Средец, Карнобат, Бургас и Камено;

По първата тема от дневния ред, Проф. Василев представи на говедовъдите начините и методите за провеждане на нормално отелване и акцентира върху грижите, които фермерите трябва да положат за новородените телета.

Проф. Василев обърна особено внимание на първото хранене на новородените, защото то има основно значение за изграждане на имунитета му. Сведе информация за нуждата на телето през първите дни от коластра ежедневно, тъй като тя съдържа голямо количество мазнини и протеини и дава добър старт на телето. Освен това в коластрата има и други биоактивни вещества- растежни фактори, хормони и олигозахариди, които стимулират растежа му, развитието на имунната му система и правилното развитие на чревната стена.

За постигане на желания резултат са от значение качеството на коластрата и количеството и, защото в  коластрата  има  максимална  концентрация  на  антитела, които защитават телето през първия месец от живота му. Тъй като телето не може да изпие такова количество доброволно, поенето трябва да стане принудително със сонда. При поемане на по-малко количество коластра съответно и имунитета предаден с коластрата започва на по ниско ниво и може изобщо да свърши преди телето да е развило собствения си имунитет, който при раждането е близо до нулата.

Най- добри резултати се получават при първо поене в първите два часа след раждането. След това стената на тънките черва, която при раждането е като мрежа постепенно се уплътнява и антителата не могат да преминат в кръвта. При правилно захранване на телето, имунитета от коластрата е достатъчен за запазване здравето на телето докато се развива неговата собствена имунна система, която достига нормално ниво някъде към 60-я ден.

Проф. Василев нагледно показа на животновъдите техниката за прецизно измерване на плътността на коластрата, която определя нейното качество  с коластромер.

По втората тема, зооинж. Момчил Тасков подробно изложи пред говедовъдите от областта как започва добрия старт за отглеждането на високопродуктивни крави – с навременна и ефективна грижа за телетата, което трябва да бъде основна дейност във всяка ферма и важен фактор за определянето на просперитета и, както и увеличаване на нейната производителност. Наблегна на необходимостта от прилагане на добри практики, които трябва да се наложат за да определят бъдещият и успех. Добрите практики касаят усъвършенстване на уменията на фермерите и персонала им, което ще се случи само ако непрекъснато се обучават. Правилното отглеждане на телета в здравословна среда, с правилните количества на дневна база храна, достъп до правилните хранителни вещества и добавки и бързото и ефективно лечение ще доведат до продуктивна, идеална, плодовита с висок добив и с първокласно качество мляко юница.

За втори път в този ден и г-н Тасков обърна внимание на жизненоважната необходимост от осигуряване на най-доброто начало, чрез даването на най-малко 4 л висококачествена коластра /10% от телесното тегло/ на телето в рамките на 2 часа от отелването, за да се намали вероятността от смърт на новородените телета.

От изключително важно значение е изборът на системата на отглеждане, която да отговаря на фермата, да има добра вентилация и чист въздух, достъп до чиста и прясна вода, оптимална температура-избягване на студ и претопляне, достъп до свеж въздух , редовно почистване, сухи и чисти постели, процедури за почистване и дезинфекция, за да се гарантира най-добрата хигиена по всяко време при отглеждането. Зооинж. Тасков информира говедовъдите за предпочитания в последно време  свободен избор на хранене на млечните телета. Фермери, които са приели тази стратегия за хранене са доволни от резултатите. Високите дажби на мляко дават възможност на телетата да достигнат пълния си потенциал за растеж 1 kg на ден, а храненето с по-големи количества мляко не увеличават заболяванията при правилно провеждане, смъртността при телетата рязко намалява, липсват стомашно чревни разстройства и респираторни заболявания.

Препоръча да се приложи Програма за интензивно отглеждане с по висок прием на хранителни вещества преди отбиване /сурово мляко или млечни заместители/ и по високи темпове на растеж. Постигането на тези темпове на растеж означава осигуряване на телетата два до три пъти повече енергия. Ако телето консумира храна само за енергията, необходима за отглеждане, няма да има налична енергия за растеж. Заключението е, че в една среда с температура от 20 C, количеството мляко през първия месец не трябва да бъде по ниско от 6 до 7 литра на ден. Отглеждането на телета при по ниски температури значително увеличава нуждата от енергия, съответно и от мляко.
източник: Областна дирекция “Земеделие” Бургас

 

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here