Холщайн от Австрия

0
шампионката на Австрия за 2018 година

Най-голямата популация крави в света е тази на породата Холщайн. Съвсем нормално е и Развъдните асоциации, които работят за породата, да са водещи.
Като структура имаме Световната федерация на Холщайна, след нея Европейската и съответно Развъдните асоциации на страните членки на Холщайна. Ние все още нямаме такава асоциация и съвсем нормално, не сме членове на най-голямата световна структура по говедовъдство.

Именно, изясняването на породите и асоциациите по отношение на Холщайна е въпрос номер едно, който трябва да се реши. Да си подредим къщичката и станем членове на голямото семейство на Холщайна. Тук науката също трябва веднага авторитетно да се намеси.

Че това ще се случи в най-скоро време, сме сигурни и затова ще ви представим развъдните програми и постижения на някои от страните членки на Световната федерация на Холщайна.

Започваме с Австрия. Една страна, която по площ и население е много близо до нас-84 000кв.км площ и малко над 8 млн. жители.

Основни задачи в програмата за Холщайн са:

  • ефективни икономически крави от млечен тип;
  • висок и безопасен добив на мляко;
  • добра плодовитост и стабилно здраве;
  • добра адаптивност;
  • генетичен потенциал: 10 000 кг мляко с 4% мазнини и 3,5% протеин;
  • продължителна продукция с над 35 000 кг мляко;
  • височина на холката: 145 до 156 cm;
  • Тегло: 650 до 750 кг;
  • здраво, добре за доено виме, което по отношение на качеството и функционалността дава възможност за висока ежедневна работа при много очаквания и отговаря на изискванията на съвременните доилни системи.

Холщайн кравите са високопродуктивни крави от млечен тип, които са с добра адаптивност, голям основен капацитет за поемане на храна и сухо вещество, стабилно здраве, добра плодовитост.

В допълнение към високия млечен добив и добра плодовитост, с добра степен на заплождане и лесно отелване, отличителен белег на Холщайн е тяхната пригодност за икономическо производство на мляко.

Колкото е възможно по-близо до природата и доброто физическо развитие, това позволява първо отелване между 23 и 26 месеца, което има много положителен ефект върху последващото развитие, добива на мляко и дълголетието на кравите.

Базата за подбор в развъдната програма е общата размножителна стойност RZG, която трябва да осигури балансирано отглеждане на икономически важните характеристики на добива на мляко, функционалния живот, конформацията, плодовитостта, здравето на вимето и телета.

По последни данни за 2018 г Холщайн за Австрия е приключил годината със средна млечност от 9037 кг, с 4.04% м.в  и 365 кг масло и  протеин 3.31% с 299 кг.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here